– Frykten slipper ikke taket

Den såkalte "rasismesaken" behandles av Østre Innlandet tingrett denne uken.
Foto: Tinghuset
En mann i midten av 50-årene og sønnene hans på 16 og 18 år er tiltalt for vold og trusler mot en norsk-somaliske familie i Elverum.  De fornærmede er ikke i tvil om at hendelsene er rasistisk motivert. De tiltalte nekter straffeskyld.
106Shares

– Frykten slipper ikke taket, sa en av døtrene da rettssaken startet i Østre Innlandet tingrett tirsdag. Hun fortalte ifølge nrk.no om flere år med vold og trusler fra den etnisk norske familien. Til slutt fikk døtrene i familien utlevert voldsalarm. En av sønnene var ifølge forklaringen så redd at han vegret seg for skolevegen.

Handlet om hudfarge og hijab

Moren, Faduma Bulhan, flyktet  fra Somalia for 25 år siden. Hun følte seg lenge trygg i Elverum.  Men det snudde i 2016. I retten fortalte hun om trakassering fra den etnisk norske familien. Hun sa det skjedde flere ganger i uka gjennom fire år. Tiltalene omfatter flere hendelser mellom 25. desember 2019 og fram til slutten av juni 2020, skriver avisa Østlendingen.

Familien er ikke i tvil om at det er rasistisk motivert, siden utsagnene mot dem har handlet om hudfarge, religion og bruk av hijab. 

Spark, slag og spytting

26. juni i fjor dro døtrene i den norsk-somaliske familien til den etnisk norske familien. De hadde med seg noen venner i bilen. De forklarte i retten at de ville snakke med guttene og moren deres. De trodde det ville være enklere å få moren til å forstå det enn faren. Jentene skal så ha blitt angrepet av sønnene. De anmeldte hendelsen til politiet, som ba dem ringe hvis den norske familien oppsøkte dem. Tre dager senere skal faren og de to sønnene ha plaget dem igjen ved å si stygge ting til dem og sparke, slå og spytte på de medlemmer av den norsk-somaliske familien.

Etter denne episoden har både mor og resten av familien slitt med frykt og angst.

– Det er det verste med denne saken, sa moren i retten.

Nekter straffeskyld

Både faren og de to sønnene på 16 og 18 år nekter straffskyld på alle punkter i tiltalen. De skal senere forklare seg. 

Advokat Jostein Løken, som forsvarer faren, sier til NRK at det dreier seg om en konflikt mellom to familier, som ikke nødvendigvis er rasistisk motivert. Løken viste i sitt innledningsforedrag til at det er usikkert hvem som startet konflikten. Den eldste guttens forsvarer, Brynjar Meling, viste til samme usikkerhet om hva som ledet til hendelsene.

Aktor Maria Helene Huseby Fossen var klar på at angrepet og volden er rasistisk motivert, og at det er et viktig moment i saken.

– Når det er rasisme som ligger til bunn for handlinger en gjør, er det etter vår mening allmennpreventive hensyn som går inn, og det er noe samfunnet ikke kan akseptere, sa hun.

Det er satt av fire dager til saken i retten.