Flere innvandrere til Oslo

 
Foto: SSB
Befolkningstilveksten var på 10 500 personer i Oslo i fjor, og 69 prosent av veksten i landet tilskrives innvandring. Samtidig er det flere etnisk norske som flytter ut av byen.
0Shares

Folketallet i Norge passerte 5,1 millioner innbyggere ved årsskiftet. Til tross for at befolkningsveksten gikk noe ned på landsbasis i fjor, fra 65 400 personer i 2012 til 57 800 personer i 2013, var takten den samme i Oslo med 10 500 nye til Oslo, som nå har en befolkning på 634 500 personer.

Nettstedet til Human Rights Service, rights.no, skriver om utviklingen. 69 prosent av veksten i landet tilskrives innvandring, 31 prosent fødselsoverskudd.

– Om det er norske statsborgere som i større grad flytter ut til andre deler av landet, eller for eksempel arbeidsinnvandrere fra EØS-området vil vi ikke kunne si noe mer om før i månedsskiftet april/mai, sier førstekonsulent Laila Holmen Lystad i SSB, ifølge rights.no.

Høy Oslo-utflytting
Høy utflytting fra Oslo til andre fylker, er en økende trend. I fjor ble det ny rekord med 1 300 personer, opp mer enn 60 prosent fra året før, og mer enn det dobbelte av snittet for de foregående seks årene. Tidligere har tall ifølge rights.no vist at det først og fremst er nordmenn som flytter ut fra hovedstaden.

Somalierne har nå tatt igjen pakistanerne som den største ikke-vestlige gruppen, siterer rights.no Finansavisen.

– Mens det er stor trafikk på grensen til Sverige og Danmark – der det går strømmennbegge veier – er det andre grupper som viser en sterkere tendens til å bli i Norge permanent, og somaliere ligger an til å overta sølvplassen på pallen.