Legene godtar offtentlig omskjæring av gutter

Den norske legeforening ønsker en sikker ordning for guttebarn som skal omskjæres. Både leger og kirurger er kritiske til at det gjøres inngrep å¨barn uten at det er noen medisinsk grunn til det.
Foto: Lindsay Joye
Den norske legeforening aksepterer helseminister Bent Høies (H) forslag om å gjøre omskjæring av gutter til et offentlig tilbud.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Med de modifiseringene som er gjort, kan vi si at vi er fornøyd med forslaget. Vi har også ønsket en sikrere ordning for disse guttebarna inntil man får en permanent løsning, sier Jan Petter Odden, leder for Barnelegeforeningen og medlem av sentralstyret i Den norske legeforening, til NTB.

Ingen offentlig oppgave
Både barnelegene og barnekirurgene har vært svært kritiske til at det gjøres inngrep på barn uten at det er noen medisinsk grunn til det, og uten at barna er i stand til å gi samtykke, melder nettavisen.

Legeforeningen ønsker på sikt en aldersgrense slik at den som blir omskåret kan gi et informert samtykke.

De frykter også at det å gjøre omskjæring til et offentlig tilbud, sender signaler om at dette er et anbefalt inngrep.

– Vi er ikke ferdig med saken. Hele legeforeningen og det fagmedisinske miljøet mener dette ikke er en offentlig oppgave, men vi er opptatt av å få en midlertidig, pragmatisk løsning, sier Odden.

Han sier seg også fornøyd med at Høie gjorde det klart at ingen ansatte i helsevesenet skal presses til å utføre et slikt inngrep mot sin vilje.

Informasjonen må ut
Oppgaven kan dessuten gjerne settes bort til private «som har tilstrekkelig kompetanse», dersom helseforetakene ønsker det.

– Men det faglige ansvaret for at det skjer forsvarlig, må ligge hos det norske helsevesenet, sier ministeren.

Han legger også vekt på at foreldrene må betale en egenandel for inngrepet.

– Det gir uttrykk for at dette ikke er en prioritert helseoppgave, sier han.

Han sier også han tar med seg legenes innspill om at foreldre skal få mer informasjon om risikoen ved inngrep og at det må jobbes for å innføre en aldersgrense i framtiden.

Audun Lysbakken påpeker at SV tidligere har gått inn for at omskjæring bør foregå i offentlig regi for å unngå skade på barna.

– Stortingsgruppen vil imidlertid ikke ta endelig stilling til dette før vi har sett Høies forslag og kan vurdere hvordan han vil gjennomføre det, sier han. (NTB)