En hjelpende hånd til ungdom i Norge og flyktninger i Libanon

«Når jeg blir nervøs for noe, så husker jeg hvordan jeg i en av scenarioene hjalp en karakter med å håndtere hennes bekymring. Jeg har begynt å bruke samme strategi og merket at det hjelper meg å håndtere min egen bekymring» sier en av flyktningjentene om spill-appen.
Foto: Alaa Munir Al-Khayat
En norskutviklet spill-app hjelper syriske flyktningungdommer i Libanon med å mestre vonde følelser.

Spillet heter Hjelpehånda og er basert på psykologspesialist Solfrid Raknes’ Psykologisk førstehjelp til barn og unge.

Appen ble opprinnelig laget for bruk i norske barne- og ungdomsskoler som en opplæring i livsmestring og folkehelse. I spillet hjelper man en venn med å mestre gjenkjennelige og hverdagslige situasjoner som for eksempel prestasjonsangst, sosial avvisning, kjærlighetssorg og krangel med foreldrene. Spill-appen tar også opp temaer som rasisme, mobbing og selvmordstanker.

Flyktning fra Irak

Lærer Alaa Munir Al-Khayat (27) ville undersøke om Hjelpehånda også kunne hjelpe flyktninger. Hun jobber i den norske skolen og har selv flyktningbakgrunn. Al-Khavat kom til Norge fra Irak i 2007.  

Syriske flyktninger i Libanon

Kunne spill-appen også hjelpe ungdommer på flukt? Al-Khayat ville undersøke hvordan de syriske flyktningene i Libanon opplevde den norskutviklede spill-appen som både er på norsk og arabisk. Studien er gjennomført i samarbeid med den Libanonbaserte syriske hjelpeorganisasjonen Multi Aid Programs (MAPs).

Bakteppet for studien er borgerkrigen i Syria som har resultert i 1,5 millioner syriske flyktninger i Libanon. Omlag halvparten av dem er barn og unge – mange med et bredt spekter av psykososiale problemer.

Masteroppgave

I studien – som er gjenstand for Al-Khayats masteroppgave ved OsloMet – intervjuer hun syriske ungdommer og lærere i Libanon. Spørreskjemaene før og etter at de unge brukte spilleappen, viser at den har en positiv effekt på flyktningenes trivsel og psykiske helse.

– Spill-appen bidrar til å øke ungdommenes problemløsningsevne ved å forbedre deres emosjonelle ferdigheter, sier Alaa Munir Al-Khayat. Hun forteller at ungdommene sier det er blitt enklere å snakke om følelsesmessige utfordringer, at spillet handler om de samme utfordringene i hverdagen som de selv møter.

– Viktig bidrag til bedre psykisk helse

«Scenarioet om flyktninger og tilhørighet åpnet en diskusjon rundt hvordan ungdommene ikke burde føle seg ekskludert og utenfor samfunnet, men at de er en del av det og har de samme rettighetene som andre», sier en lærer Al-Khayat har intervjuet.

Spill-appen skal nå også lanseres på engelsk og fransk.

– Den kan bli et viktig bidrag for bedre psykisk helse for barn og unge i norske skoler, og for dem som er på flukt, sier Alaa Munir Al-Khayat.

Hjelpehånda er utviklet av psykologspesialisten Dr. Solfrid Raknes, forlaget Gyldendal og spillutvikler Attensi, og er finansiert med støtte fra Innovasjon Norge. Helsedirektoratet har kjøpt brukerrettighetene av digitalspillet for å sikre gratis tilgang for all unge på norsk.