Nesten alle i Norge har tillit til Stortinget. Det viser ny undersøkelse.
Nordmenn har tillit til Stortinget og regjeringen. Bare halvparten sier det samme om de politiske partiene.
318Shares

Det årlige Tillitsbarometeret gir en oversikt over hva nordmenn synes om forskjellige institusjoner i Norge. For eksempel media, Stortinget, regjeringen og frivillige organisasjoner. Svarene går på en skala fra 1 til 10. 1 er null tillit og 10 er full tillit.

Nesten åtte av ti av de spurte (78 prosent) gir Stortinget en score på mellom 6 og 10. Det er en liten framgang fra i fjor. Det er en klar framgang fra tidligere år.

– Det ser altså ut til at regjeringen fremdeles høster en viss gevinst som «kriseløser», som den man fikk etter nedstengningen av samfunnet i forbindelse med koronakrisen, heter det i barometerets oppsummering.

De politiske partiene sliter mer med å få folks tillit. Rundt halvparten av de spurte (52 prosent) har tillit. Det er noe ned fra toppnoteringen i fjor på 54 prosent. Likevel er det høyere enn i undersøkelser fra tidligere år.

Aller høyest tillit har nordmenn fortsatt til ideelle organisasjoner, som for eksempel Røde Kors, Kreftforeningen og andre. 86 prosent av de spurte sier at de har tillit til organisasjonene.

Generelt er tendensen høyere tillit blant personer som ofte stemmer i valg. Er med i en eller flere organisasjoner. Bor i en større kommune. Er ansatt i offentlig sektor. Har høyere utdanning.

Personer som stemmer Frp har mindre tillit til institusjonene.

– Det er for øvrig et gjennomgående trekk at velgere som stemmer Frp, fortsatt gir lavere tillitsscore enn øvrige partier for de fleste av institusjonene eller aktørene, heter det i oppsummeringen.

– Dette gjelder spesielt tillit til Stortinget, eget kommunestyre og norske medier, ifølge barometeret.

Det er ikke så mange som mener at sosiale medier er viktig for demokratiet (33 prosent). Her gir yngre personer klart høyere score enn hva eldre grupper gjør.

Bakgrunnen for Tillitsbarometeret er en landsomfattende undersøkelse blant 1.000 spurte, gjennomført i juni i år.

ORDLISTE

institusjon: organisasjon

skala: målestokk, gradering

score: karakter med tall

framgang: gjør det bedre, har mer suksess, bli bedre

fremdeles: fortsatt

høste: her; ha gleden av

gevinst: pris

oppsummering: gjenfortelling, kort fortalt

gjennomgående: gjentar seg, et mønster, er med fra begynnelse til slutt

landsomfattende: hele landet er med