Kurs i livsmestring gjør elevene mer skole-motiverte

En fjerdedel av alle som begynner på videregående skole faller fra før løpet er ferdig. – Vi må innse at det sosiale må være på plass før vi kan tenke på læring. Jeg mener vi må ha større fokus på å styrke de sosiale aspektene av skolelivet, sier Jon Rogstad, forsker ved NOVA og Oslo Met – Storbyuniversitetet.
foto: Neonbrand/Unsplash
– Frafallet i videregående skole har lenge vært et stort samfunnsproblem - og er det fortsatt, sier Jon Rogstad, forsker ved NOVA og Oslo Met – Storbyuniversitetet. Men det er visst ikke så mye som skal til for å få flere elever til å fullføre.
49Shares

En ny rapport viser at vi bør tenke nytt for å bekjempe det store frafallet i videregående skole.

Denne måneden begynner 98 prosent av norsk ungdom på videregående skole, men en fjerdedel av dem faller fra før løpet er ferdig.

– Til tross for at man de siste tretti årene har forsøkt å få ned frafallsprosenten med ulike skolepolitiske tiltak som for eksempel Reform 94, har den holdt seg stabil. Det viser at man ikke har klart å finne frem til tiltak som har hatt den ønskede effekten. Mye tyder på at vi må tenke litt annerledes, hevder Rogstad i en kommentar til Oslo Met. 

Han og kollega Mathilde Bjørnset står bak NOVA-rapporten Unge i flyt hvor de løfter frem livsmestringskurset Flyt som et alternativt tiltak med effekt.

Sosial tilhørighet

Flyt er et tilbud til alle tiendeklassinger på de skolene som er med. Kurset har som mål å motvirke frafall i videregående skole.

– Sosial tilhørighet er et nøkkelord for å få ungdom til å fullføre videregående skole. Vi må innse at det sosiale må være på plass før vi kan tenke på læring. Det er nok urealistisk å tro at man kan bli kvitt mobbing fullstendig, men det er avgjørende å bekjempe sosialt utenforskap tidlig. Jeg mener vi må ha større fokus på å styrke de sosiale aspektene av skolelivet, sier Rogstad.

Innholdet i Flyt-kurset dreier seg om å gi deltakerne verktøy og strategier som skal hjelpe dem til å styrke egen selvfølelse og sosial trygghet.

Kurs i å mestre livet

I rapporten kommer det blant annet frem at de som gjennomførte Flyt opplevde økt mestringsfølelse, bedre selvfølelse og større trygghet i møte med nye mennesker.

– For dem som sliter med sosialt utenforskap og dermed har større risiko for å droppe ut,  kan altså enkle tiltak som aktiviteter, øvelser og dialog forebygge frafall fra videregående skole, forklarer Rogstad.

Flyt er finansiert av Kronprinsparets Fond. Kurset strekker seg kun over et år og består av en ukes sosial aktivitetsleir i tillegg til ti temakvelder spredt utover året.

Rogstad understreker også at det å bli kjent med andre unge – i nye sosiale arenaer utenfor de etablerte hierarkiene fra skolen –  også kan være avgjørende for å få unge til å stå skoleløpet ut.

– Da får man sjanse til å redefinere seg, og komme seg fri fra fastlåste oppfatninger om hvem man er og hvor man står i det sosiale rangsystemet, sier han til Oslo Met.

Skoleglede

NOVA-rapporten viser til at ungdom som deltok i Flyt, ble mer skolemotivert etter endt kursing. En spørreundersøkelse viste en markant økning i andelen som svarte at de gledet seg til å gå på videregående skole.

Rogstad sier at det for tidlig å måle i hvilken grad Flyt bidrar til at flere fullfører videregående. Men han er ikke i tvil om at kurset har gitt deltakerne bedre forutsetninger for å komme seg gjennom skoleløpet.

– Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å få ned frafallet vil være enorm, sier Jon Rogstad.

– Kan være en nøkkel

Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond, forteller til Oslo Met at nettopp dette poenget er hovedgrunnen til at de har bidratt til å utvikle Flyt.

– Frafall er et problem både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Vi vet at sjansen for å kunne få seg jobb, delta på sosiale arenaer og bidra i fellesskapet øker når man har gjennomført en utdanning.

For den enkelte ungdom vil frafall kunne være det som leder inn i et utenforskap. Utviklingen i arbeidsmarkedet gjør også at det blir stadig vanskeligere å få jobb dersom man ikke har gjennomført videregående.

– NAV anslår at det i 2030 bare vil være 16 prosent av arbeidsplassene som er for ufaglærte. Vi håper at Flyt kan være med på å gjøre at flere blir i stand til å gjennomføre utdanningen sin og få gode liv, sier hun.