Kritisk til muslimske skoler

Hadia Tajik (Ap)mener arrangerte ekteskap er i tråd med norsk lov og alminnelig handlefrihet
Foto: Arbeiderpartiet
Tidligere kulturminister Hadia Tajik (Ap) frykter at muslim-skole kan føre til at elever faller utenfor systemet. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– I de muslimske skolene vil ikke elevtilfanget være like bredt, og elevene vil ikke ha et mangfold av bakgrunner.

Tajik hevdet at muslimske skoler skiller seg vesentlig fra kristne skoler, som man har hatt tradisjon for i Norge gjennom mange år. Hun mener mangelen på mangfoldig elevmasse vil ha betydning for læringen.

– Jeg tenker på den læringen som ikke bare handler om det man lærer i interaksjon med læreren og det man leser i boken.
 Men den læringen som skjer mellom elevene: Det man plukker opp av sosiale koder og språklige uttrykk. Det man plukker opp av det uuttalte i samværet med andre mennesker, fortsatte hun.

– Ingen automatikk
Samfunnsdebattant og lege Mohammad Usman Rana er uenig med Tajik. Han mener det ikke er automatikk i at muslimske skoler vil føre til dårlig integrering.

– Det er viktig med språk, kultur og integrering, og det må muslimske foreldre ta i betraktning før de velger en hypotetisk muslimsk skole. Samtidig er det ytterst problematisk dersom politikere ønsker å forskjells­behandle muslimer og kristne.

På 
Civita-møtet i april var Hadia Tajik – som er nevnt i nestlederdebatten i Ap – bekymret for at elevene på muslimske skoler kan 
falle utenfor det norske samfunnet ved at de ikke får mulighet til å ta aktiv del i organisasjonslivet.

– Hva er da det etnisk norske fundamentet deres? Sosial mobilitet handler ikke bare om å kunne norsk, det handler om å kunne det norske. Det mener jeg man går glipp av på den type skoler.