– Hvor er integreringspolitikken?

 
Foto: Norsk Folkehjelp
– Erna Solbergs regjering har sagt at de vil satse på integrering av asylsøkerne som allerede er her, noe som må bety noe annet enn å sende folk ut av landet så fort som mulig, mener lederfigur i Norsk Folkehjelp.
0Shares

Integrering skulle være et av hovedsatsningsområdene til den nye regjeringen, men det er ikke bevilget noen ekstra midler til denne typen tiltak, påpeker man videre.

– Vi ser det som skuffende at når midler frigis på grunn av det kommer færre asylsøkere så finner man fortsatt bare penger til å kaste ut folk, ikke til å integrere de som har fått opphold, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres (bildet) til NTB.

– Burde være sitt ansvar bevisst
Tørres er bekymret over en utvikling hvor Norge bygger ned kapasitetene i mottakene, mens antallet mennesker med behov for beskyttelse øker.

Hun ser det også som et “uforståelig paradoks” at norske myndigheter håndplukker flyktninger fra Syria i Libanon og Jordan som de “lett kan bosette i Norge”, sitter syriske asylsøkere på asylmottak her i landet og venter på å bli sendt ut.

– Med tanke på de flyktningkatastrofene vi ser ulike steder i verden, som i Syria og Sør-Sudan, burde Norge være bevisst sitt ansvar og heller ta imot flere kvoteflyktninger, sier hun til NTB.

Linken til illustrasjonsbildet