Pakistanske kvinner bruker e-sport for å hevde seg

Skjerm gir frihet.
Følelse av frihet. Ingen fordømmelse. Fellesskap. Slik beskriver kvinnelige pakistanske informanter spillingen til Umer Hussain, som forsker på rase, religion og kjønn i e-sport.

Det meste av forskningen på e-sport handler om Europa,Nord-Amerika og Øst-Asia. Men i denne studien har forskerne dybdeintervjuet ni kvinner fra 19 til 29 år som er e-sportutøvere i Gilgit-Baltistan lengst nord i Pakistan. Alle spiller PlayerUnknown’s Battle Ground (PUBG), i tillegg til å være aktiv i andre spill.

Til forsker Umer Hussein og kollegene ved Texas A&M University fortalte kvinnene at e-sporten er en virkelighetsflukt og et sted man kan ta ut frustrasjon.

– De bruker e-sport til å vise sitt virkelige jeg og til å unnslippe kollektivistisk kultur og sosiale normer. Dette er utøvere som møter systematisk marginalisering i et område der de ikke har sosial eller politisk frihet, sier Hussain til forskning.no.

Valgte hvite helter

Kvinnene som ble intervjuet i studien valgte å være sterke, hvite mannlige heltefigurer. Dette gjør de ifølge Hussain ikke for å skjule seg, men fordi de har tatt opp i seg forestillingen om at det er menn som bestemmer, og de føler seg mindreverdige sammenlignet med mennesker med lysere hud.

Funnene forskerne ved Texas A&M University fant i studien blir støttet av førsteamanuensis Beate Lie Sverre ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg sensurerte faktisk en masteroppgave rett før sommeren om ungdom som bor i Norge, deres erfaringer og hvordan de lever med samfunnets fordømming av det å være hektet på dataspill.Det som er viktig er nettopp denne fellesskapsfølelsen, sier hun til forskning.no.

Sverre har forsket på pakistanske kvinner i Norge. De opplever det den norske forskeren kaller “bygdedyret”, en form for sosial kontroll.

– Hele poenget er at man må søke noen nettverk og oppleve en tilhørighet, og det går an å oppleve gjennom e-sport.