Sumeet Singh blir inkluderingssjef i storkonsern

Sumeet Singh Palpatia er blitt inkluderingssjef i Schibsted, og vil skape rom for å uttrykke anneledeshet.
Foto: schibsted.com
– Å få til mangfold i ulike bransjer tar tid, men yrkeslivet følger utviklingen i samfunnet, mener Schibsteds nye inkluderingssjef, Sumeet Singh.
391Shares

Sumeet Singh Patpatia (37) har lang fartstid fra arbeid med teknologi og digitalisering i blant annet Ramboll Group og Telenor.

Singh er også kjent for å ha etablert og ledet det populære arrangementet “Turbandagen” som har vært arrangert i Oslo siden 2010, og som blant annet har markert at det er gått 50 år siden den første norske sikhen landet på Fornebu med en turban.

Sumeet kaller seg selv for Oslo-gutt, med indisk familiebakgrunn.

– Faren min kom først til Norge i 1971, så fulgte min mor. Etterhvert ble vi til en familie, og vi vokste opp på Bogstad.

Stillingen hans kalles Global Head of Diversity, Inclusion and Belonging.

– Stillingen fører til at at man med mangfold inviterer mangfoldet, inkludering er å gi mangfoldet en stemme, mens tilhørighet handler om å faktisk lytte til den stemmen.

En av få brune på skolen

For Sumeet var det først som ung og ung voksen at han ble oppmerksom rundt annerledeshet.

– Vi var noen få brune elever på barneskolen, så jeg ble etterhvert oppmerksom på den store forskjellen i hjemmet, som var en verden preget av indisk og sikh-kultur, og verden ute, som var majoritetsnorsk.

Opplevelsen og bevisstheten rundt annerledeshet ble sterkere med årene. For Sumeet var det likevel viktig å ta utdannelse og bruke mulighetene som finnes i samfunnet for å motvirke stereotypier.

– Når det gjelder f. eks. motivasjonen bak Turbandagen så handler det om å skape rom hvor folk kan føle seg trygge med å være annerledes. Rett og slett gjøre Norge til verdens beste og tryggeste land for annerledeshet.

Rød tråd

For ham går det en rød tråd fra Turbandagen til den nye sjefsjobben som han har fått i Schibsted, som sjef for mangfold, inkludering og tilhørighet.

– Selv om jeg kun har vært litt over en uke i jobben, så vil jeg videreføre mye av den tenkningen som vært mitt verdigrunnlag, nemlig respekten og verdien av annerledeshet og menneskelige være- og uttrykksformer. Mangfold er mye, og det er alt fra religiøse hodeplagg, til språk, matvaner til seksuell orientering.

– Har samfunnet gått i mer mangfoldig retning, og har dette mangfoldet ført til mer representasjon av minoriteter i ulike bransjer?

– 33 prosent av befolkningen i Oslo har en eller en annen flerkulturell bakgrunn. At vi får inn flere inn i informasjonsbransjen, som i andre yrker, er en naturlig utvikling. Økt representasjon vil bli normalen, men det kommer til å ta tid, så spørsmålet handler om tempoet rundt en slik samfunnsendring.

Gjenspeiling av nytt publikum

Sumeet mener Schibsted opprettelse av en slik stilling med mangfoldsfokus sender et klart signal.

– Etterhvert som flere flerkulturelle blir konsumenter er dette et nytt publikum og ny målgruppe som Schibsted og andre konserner og bransjer må rette seg til. Her handler det om å tilpasse et produkt, og gjenspeile samfunnet. Samtidig, handler dette om å finne de beste talentene. Og da må vi inkludere hele befolkningen.

Han ser dette som en fordel for Schibsted og andre aktører.

– Fra min tid i innovasjonsbransjen er jeg klar over den positive effekten mangfoldsfokus har. Nye innspill fra tidligere underrepresenterte grupper kan ofte gi et fortrinn i en global konkurransesituasjon, og gi et bedre produkt. Samtidig må det være et konkret formål i verdiskapningen som er knyttet til forretningen, for mangfold kan ikke bare være til for mangfoldets skyld. Systematisering og oppfølging er viktig for at det skal lykkes best mulig.