Vant Mangfoldsprisen for Oslo

Oda AS er en av vinnerne av Mangfoldsprisen. Her er Karl Alveng Munthe-Kaas, adm dir. (t,v) og Astrid Sundberg, Direktør for Mangfold og Inkludering.
Foto: oda.com
Oda AS og Sentrallageret Rikshospitalet vant den regionale Mangfoldsprisen for Oslo. Juryen roser vinnerne for at de hver på sin måte skaper suksess av mangfold og lar ansatte få kvalifisere seg til roller på alle nivåer.
127Shares

Mangfoldsprisen deles ut til virksomheter som har utmerket seg ved fremragende bruk av
innvandreres kompetanse. Oda AS, tidligere Kolonial, vant i kategorien store og mellomstore virksomheter.

– Oda AS imponerer med bevisst satsning på mangfold og at de klarer å skape en god
arbeidsplass for alle. Juryen legger særlig vekt på at unge mennesker, uten utdannelse, får
anledning til å kvalifisere seg, for eksempel til en mellomlederstilling, sier juryleder Channeh Maram Joof, OXLO-koordinator i Enhet for mangfold og integrering (EMI) i Oslo kommune.

Fra flyktning til leder

Sentrallageret Rikshospitalet stakk av med seieren i kategorien for små virksomheter. De fikk ros for å satse på etnisk mangfold og kompetansebygging blant de ansatte – også blant
ledere.

– Over halvparten har flyktningbakgrunn. Kompetanse medarbeiderne har fra før benyttes,
alle ansatte gis lik mulighet til å ta fagbrev på sitt felt og det legges til rette for
norskopplæring. Sentrallageret på Rikshospitalet er et eksempel til etterfølgelse, sier
jurylederen.

Lønner seg

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av kompetanse i arbeidslivet.
Prisen skal løfte frem suksesshistorier, inspirere arbeidsgivere og skape større bevissthet om verdien av et mangfoldig arbeidsliv.

Libe Rieber-Mohn, direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener prisen også er viktig fordi innvandrere har en vedvarende lavere jobbsikkerhet og sysselsettingsgrad sammenlignet med den øvrige befolkningen.

– Etnisk mangfold skaper et mer bærekraftig samfunn. Når vi ser og utnytter potensialet
innvandrere sitter på, vil det styrke norsk arbeidsliv. Dette gjelder både for innovasjon,
kompetanse og lønnsomhet, sier Rieber-Mohn.