– Bruk stemmeretten, oppfordrer Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre og Caritas generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg.
Foto: Radio Latin-Amerika
I en appell til velgere med minoritetsbakgrunn, var Arbeiderpartiets leder klokkeklar. – Dere er en del av det norske samfunnet. De av dere som har en stemmerett ønsker vi fullt velkommen til å delta i valg, sette uttrykk på hva som er viktige verdier for dere.
29Shares

Under et pressemøte hos Caritas henvendte partilederen seg direkte til velgere med og uten minoritetsbakgrunn.

– Demokrati er et dyrekjøpt gode som vi har kjempet fram, og det er ingen som kan garantere at det ikke kan mistes. Måten vi forsvarer det på er å stemme.

Videre snakket han om Arbeiderpartiets kjernesaker.

– De store oppgavene løser vi best sammen. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller, med muligheter til mange og vi tar ansvar for skole, helse, eldreomsorg som et felles prosjekt. Da sikrer vi trygghet uavhengig av hvor du bor.

Forutsigbarhet og ordnede forhold var partilederens røde tråd enten spørsmålet gjaldt jobb eller arbeidsinnvandring. Ved et eventuelt maktskifte har Arbeiderpartiets leder planer om  å igangsette en storrengjøring av arbeidslivet hvor det rår dårlige rettigheter, uregulert arbeidstid og krevende forhold.

– Arbeid er nøkkelen til integrering. Arbeid er hovedveien å gå for å klare seg her i livet.

Han oppfordret samtidig alle til å fagorganisere seg.

Med Arbeiderpartiet ved roret blir ordningen med kontantstøtten avviklet og kommuneøkonomien styrket gjennom økte skatter. Jonas Gahr Støre har også visjoner om gi frivilligheten en større rolle i integreringsarbeidet.

– Arbeiderpartiet tror på en god velferdsstat , men det er ikke alt som er stat. Frivilligheten er en kraft vi alltid har villet spille på parti med.

Arbeiderpartiets leder varsler ingen store endringer innen asyl- og flyktningpolitikken. Antall FN-kvoteflyktninger på 3500 i året står. Det gjør også asylinstituttet, men Arbeiderpartiet ønsker at saksbehandlingen skal gjøres mer effektiv.

Til velgere som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, lovet partilederen en grundig stortingsmelding. Han viste til modellen fra leie til eie som har vært utprøvd i hovedstaden. Et annet tiltak han varslet var Husbanken ung.