Ikke diskriminerende å oppfordre somaliske helsearbeidere til å koronateste seg

Direktør Ashan Nishanta i Diskrimineringsnemnda uttaler at avgjørelsen viser at smittevernhensyn mot covid-19 kan gjøre forskjellsbehandling lovlig.
Foto: diskrimineringsnemnda.no
Det slår Diskrimineringsnemnda fast. Avgjørelsen viser at smittevernhensyn mot covid-19 kan gjøre forskjellsbehandling lovlig, uttaler direktør i nemnda, Ashan Nishantha. Han tilføyer at nemnda må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak.  
24Shares

I Stavanger kommune økte koronasmitten betraktelig i slutten av desember 2020. 103 av 152 positive prøver kunne spores til det somaliske miljøet i kommunen. Da oppfordret Stavanger kommune de ansatte innen helse- og omsorgstjenester med somalisk bakgrunn eller tilknytning til miljøet å koronateste seg. Oppfordringen gjaldt i tidsrommet 24. desember 2020 til 4. januar 2021.

Antirasistisk senter klaget Stavanger kommune inn for Diskrimineringsnemnda for diskriminering på grunn av etnisitet.

Ikke i strid med regelverket

Nemnda foretok en konkret vurdering av saken, og kom til at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling i likestillings- og diskrimineringsloven § 9 var oppfylt. Fordi kommunens oppfordring bunnet i et ønske om å verne sårbare pasienter og brukere mot koronasmitte, mente nemnda at forskjellsbehandlingen var saklig og nødvendig etter likestillings- og diskrimineringslova § 9.

Siden det allerede forelå dokumentasjon på at personer med somalisk bakgrunn eller med tilknytning til det somaliske miljøet, var større enn ellers i kommunen var det ifølge nemnda nødvendig med en slik oppfordring. Å teste alt helsepersonell var heller ikke et realistisk alternativ på grunn av det høye antallet. Nemnda la også vekt på at oppfordringen kun gjaldt et kort tidsrom i avgjørelsen sin. Det var heller ingen sanksjoner mot personer som motsatte å koronateste seg. Da oppfordringen ble rettet mot helsepersonell, og ikke alle med somalisk bakgrunn i kommunen, vurderte nemnda at det var særlig viktig at ansatte innen helse- og omsorgstjenester ikke måtte utsette sårbare, eldre eller personer med underliggende sykdommer for smitte.