Usynlig og ureturnerbar: – Noen ganger tenker jeg det er bedre jeg dør enn å leve


Foto: American Nurse
Hvor mange papirløse flyktninger som lever i Norge i dag, er usikkert. Tall fra SSB fra 2016 viser at omlag 2 400 var statsløse personer i Norge.
184Shares

Nesten alle statsløse i Norge er flyktninger eller familiemedlemmer til flyktninger. Hvor mange statsløse det er blant personer som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse, som de papirløse, vet SSB ingen ting om.

Det kan være mange grunner til personer som har fått avslag på asylsøknaden blir i Norge. Ifølge organisasjonen Mennesker i Limbo kan religion, visshet om at det ikke er trygt å returnere selv om UDI er av en annen oppfatning eller at hjemlandet ikke ønsker vedkommende, gjøre at mennesker blir i landet.

En av dem som har valgt å bli i Norge tross avslag, er Salim. I en billedserie i Frifagbevegelse deler han hverdagen som usynlig og ureturnerbar. En tilværelse fra hånd til munn og telt i skogen som bosted, preger mannen psykisk.

– Jeg kjemper mot det iranske regimet og jeg er i fare.