Krever at flyktningbarn skal få sine grunnleggende rettigheter oppfylt

Beboerne i den nye leiren på Levsos har ikke fått dusje på syv uker.
Foto: Stand by me Lesvos
Norge har relokalisert 50 flyktninger fra de greske leirene, men dette er langt fra nok, ifølge Redd Barna, Evakuer barna fra Moria og SOS Barnebyer.
112Shares

Nå krever de tre organisasjonene Redd Barna, Evakuer barna fra Moria og SOS Barnebyer at Norge og Europa tar ansvar for å relokalisere barnefamiliene fra greske leire.

Situasjonen i de greske flyktningleire er fortsatt kritisk, spesielt for barna. Mangel på skoletilbud, trygge lekeplasser og soveplass, samt store restriksjoner på hvor de kan bevege seg, gjør leirene uegnet for barn.

Til TransitMagasin uttaler de at Norge og Europa tar mer ansvar

 I Moria 2-leiren, som ble satt opp etter brannen, er det på mange måter verre enn i den forrige. Den nye leiren ligger svært nær sjøen, på et tidligere militært område som utsetter barn og familier for risiko for blyforgiftning, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Dette er vårt felles ansvar. Leirene huser traumatiserte mennesker i fortvilte sitasjoner. SOS barnebyer møter traumatiserte familier hver dag, både på Lesvos og fastlandet. Vi vet at noe av det viktigste vi gjør for å ivareta barnas mentale helse, er å sørge for at de får en pause fra hverdagen i sentrene våre, et sted hvor de kan leke, lære og opprettholde og skape en følelse av normalitet, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS barnebyer.