Fri bevegelse av mennesker er et stødig og liberalistisk utgangspunkt, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Unicef
Fri flyt av mennesker og deres arbeidskraft er positiv for den globale velferden, skriver Ada M. Smith i dette innlegget. 
176Shares

Liberalisme

Liberalismen og dens bakgrunn, bevegelse og liberale helter har frigjort verden på en måte de fleste politikere og samfunnsbevisste mennesker i dag ser ut til å ha helt glemt bort. Vi kan ikke glemme bort at liberalismen har frigjort store befolkninger, skapt grunnlover og universelle friheter vi aldri ville fått uten nettopp liberalismens fremgang på 17-, 18- og 1900-tallet.

Liberalismen får liksom ikke den kredit og heder den bør få, for nettopp å legge til rette for disse allmenne rettigheter vi har opparbeidet oss i samfunnet. Dette er trist å se. Liberalistiske partier får stort sett små utslag i de fleste land i nyere tider. Et parti som Liberalistene her i Norge er et slikt parti, som fortjener uendelig mye større støtte i befolkningen enn det de får. Partiet er riktignok ungt, så det finnes fortsatt håp i massevis.

Liberalisme er rent og hederlig, en plass for gentlemenn og kvinner! Innenfor liberalismens sfære har alle de samme rettighetene. Rettigheter basert på individet, ikke på grupper, som så ofte leder til særinteresser og korrupsjon innen både politikk og næringsliv.

Pandemi

Med den pågående pandemien vokser dessverre også mørkere hjørner av det menneskelige sinn frem, med konspirasjonsteorier som haleheng, og for mange, som den viktigste saken å bekjempe (koronatiltak)!

Pandemi er drit, skikkelig drit, det går ut over industri, økonomi, folkehelsen og ikke minst enkeltindividet. Enkeltindividene rammes hardest vil jeg påstå. De som har behov for sosial kontakt med andre, men som nærmest har vært fastlåst til hjemmet alt for lenge. Det forundrer meg ikke om vi vil se en stor økning i psykiske helseplager i befolkningen som følge av denne forferdelige perioden vi har vært gjennom.

Reisen kan noen ganger bli litt for kort, fra opprør mot tiltak, til forvridd galskap. Som for eksempel regjeringens pandemitiltak, som stadig flere vanlige folk, og, ennå verre, konspirasjonsteoretikere er så sterkt i mot. Jeg forstår fullt ut sinnet og agget mot regjeringens tiltak. Avstanden er dog som nevnt veldig kort til andre ville teorier, om «new world order», Illuminati, 5G, miljøet rundt den russiske Tsar og hva enn det ikke er som er dratt opp av tinnfoliehatten det siste halvannet året.

Ekte liberalisme

Utfordringen med denne utviklingen av konspirerende miljøer, er at liberalismen, som i sin grunnform er broderskap mot tyranni, vil ende opp med å rekruttere «liberalister». «Liberalister» som på ingen måte har annet utgangspunkt i sitt engasjement enn at de er mot «noe», eller antiestablishment om du vil. Det holder ikke, det er ikke på langt nær godt nok. Du blir ikke liberalist kun ved å være mot ting, du må stå for egne idéer, forslag og politikk, det er ekte liberalisme.

Lakmustesten for ekte liberalister er som oftest innvandringsdebatten, eller andre politiske områder hvor man kan benytte klassiske liberalistiske utgangspunkter for sine beslutninger. Da er som oftest disse «liberalistene» ikke liberalister lenger. Da er de gjerne tvert om mer mørkebrune i skjortekanten. «De kan jo ikke komme her og leve på våre velferdsordninger!», et typisk utsagn. «Hadde vi bare ikke hatt NAV, skulle de bare komme for min del!», et annet. Hvor er så den klassiske liberalistiske holdningen her?

I en liberalistisk verden kan selvsagt ethvert fritt individ, hvor enn det måtte befinne seg på kloden ha rett til å bevege seg fritt der hvor han/hun/hen måtte ønske å bevege seg. Sagt på en annen måte, vi har ingen rett til å nekte noen å komme til Norge. Dette er en klassisk liberal holdning, og vet du hva, den kan også lønne seg, rent økonomisk!

Innvandring

Migrasjon har foregått siden tidenes morgen. Får ekte liberale krefter vinne frem, vil migrasjonen forhåpentligvis også ønskes velkommen i fremtidens multikulturelle landskap, både nasjonalt og globalt. I det store bildet er jo passet en moderne oppfinnelse, og det vil si at folk stort sett har reist fritt globalt frem til rundt 1. verdenskrig. Så, altså at krig og elendighet kan føre til proteksjonisme, og at vi skal verne oss mot andre fiendtlige stater, kan til nød forstås. Der bør fiendtlighetene også stoppe. Det finnes ingen grunn til å hindre fredelige individer til å flytte eller bosette seg der de ønsker.

Mange påstår å være liberalister, men NAV, det skal kun være for oss ekte nordmenn. Vi som er arvingene av de som har bygd landet, vi skal ha hele kaken for oss selv. Rett skal være rett, mange av de som flytter fra U-land kommer til Norge fattige. Og derfor vil de være en belastning for norske velferdsbudsjetter. Men, det betyr jo ikke at de blir værende der, tvert om! Uansett føder disse nye nordmenn igjen, som blir bedre integrert og inkludert i det norske multikulturelle samfunnet. Andregenerasjons innvandrere, eller frihetsvandrere om du vil, tar utdannelse, skaffer seg jobber og bidrar i statskassen de og.

Selvfølgelig må vi forvente og godta at det kommer innvandrere til riket, som kommer med en inngangspris, betalt av det norske samfunnet, de kommer tross alt stort sett ubemidlet de fleste. Deretter vil de bidra ved at de handler, kjøper ting, med avgifter til staten (avgifter, fysj…), de etablerer seg og bygger et bedre, fritt og liberalt liv for seg og sine. Det er en pris verdt i seg selv for frihetskampen, for den kan vel ikke bare gjelde for oss nordmenn?

Skulle man følge tankerekken om at man ikke kan ta imot innvandrere, fordi disse koster penger, ja da må man vel se nærmere på andre lignende tankerekker og? Er et norskfødt barn uten kostnad? Nekter vi alenemødre å beholde sine barn fordi de blir en belastning på statens bekostning? Hvor langt skal vi dra slike resonnementer? Faktum er at vi må tolerere at vi alle i mer eller mindre grad gjennom livet er en belastning på den norske stat, vi får lov til å eksistere likevel!

Frihandel

Som nevnt tidligere, kan innvandring vise seg å være lønnsomt. Utfordringen i samfunnsdebatten er at Fremskrittspartiet har fått lov til å sette «standarden» for innvandringsdebatten. De har fått lov å eie debatten, i den forstand at de har overtalt alle de etablerte partiene om at innvandring kun er en utgiftspost. Dette viser jo ofte forskning at ikke stemmer.

En liberalistisk fattigdomsbekjemper er klassisk frihandel. Det vil si frihandel helt uten reguleringer eller avgifter, eller proteksjonisme for den saks skyld. Det vil si at land i Afrika, som et eksempel, i og med at de har større andel fattige områder, fritt vil kunne selge sine varer til oss. Dette får de ikke lov til i dag, i og med at EU og andre handelsområder setter forbud mot salg av varer fritt fra disse fattige områder. Flotte varer de kunne solgt til oss i vesten. De forblir i fattigdom, de kommer seg ikke ut av den heller, men mottar bistand fra land som Norge og andre. «Ja, vi vet dere ikke får selge til oss, men her er en slump sølvpenger fra oss, bruk de nå endelig riktig da!?». Forskning viser at bistand ikke fungerer, det kan til og med være destruktiv og skadelig for de områdene som mottar bistand. Frihandel der i mot, vil øke velstanden.

Dersom man hadde satt verden under full frihandel, på varer, altså selg hva du lager til hvor som helst i verden, ville vi sett en stor oppblomstring økonomisk i verden. Undersøkelser antyder 2% økt GDP (altså økt global omsetning). Det høres muligens lite ut sier du, men dette representerer trillioner amerikanske dollar. Kan ikke sies å være småpenger det. Men, vent til du hører hva fri flyt av folk ville medført!

Innvandring og økonomi

Undersøkelser viser at dersom mennesker fritt fikk flytte med sin egen arbeidskraft ville BNP økt mellom 60-150% globalt, det utgjør så store summer at det er helt hinsides å fatte! Likevel får FrP og hele resten av den norske elitistiske politikergjengen lov til å påstå at innvandring koster penger!

Annen forskning viser for øvrig også at de emigrantene som flytter på seg, er av det driftige slaget, «døgeniktene», som intet ville bidratt, de blir faktisk igjen i sine respektive land. De gidder ikke flytte på seg, selv med fattigdommen rundt seg. Nå må det selvsagt også sies at veldig mange overhodet ikke har råd til en reise mot Europa. Likevel, det er ofte de driftige som flytter på seg. De som starter business når de kommer til Norge, f.eks en kebabsjappe, hvor de selv jobber antall timer langt over hva arbeidstilsynet ville satt pris. Flere av disse jobber til og med i to og tre jobber, med en helt annen arbeidsmoral enn det vi nordmenn står for. Disse bidrar uten tvil til fellesskapet og ikke minst til statskassen.

Migrasjon har som nevnt alltid vært en del av vårt samfunn, og i undersøkelser tidligere utført viser det seg f.eks at utvandrede nordmenn og svensker faktisk økonomisk sett gjør det bedre enn gjennomsnittet av nordmenn og svensker generelt. De søkte lykken, og de oppnådde den, bedre enn det vi klarer i dag! Hvorfor skal vi nekte andre denne jakten på lykken, slik vi gjør i dag gjennom stengte landegrenser? 

Et annet spennende faktum, er at det multikulturelle samfunn fører til positive overraskelser. Det er godt synlig i store konsern som for eksempel Apple og Microsoft. Mennesker med ulike kulturelle bakgrunner møtes på samme utviklingsbane, og med utgangspunkt i to ulike kulturer, klarer de å skape nye flotte innovasjoner, til felles for hele menneskeheten. Dette går igjen og igjen i teknologisk utvikling. Dette taler uten tvil for fri innvandring, når vi allerede vet at det er mange av de smarte hodene som flytter på seg.

Fri innvandring, eller fri bevegelse om du vil, etter søken på lykken, er det riktige og liberalistiske utgangspunkt. La oss inderlig håper flere snart får øyne opp for denne hederlige og liberalistiske holdning.

Skribentens navn er et pseudonym. Utrop kjenner skribentens identitet. 

Denne teksten ble første gang publisert i Ytringsforum den 18. september, og republiseres i Utrop etter avtale med skribenten. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.