Derfor øker ungdomsvolden

station, man, fear
20 prosent av norske ungdom sier at de har blitt utsatt for vold fra en jevnaldrende ifølge tall fra ungdataundersøkelsen for 2020.
Foto: Lechenie Narkomanii
Trenden de ti siste årene har vært at færre er involvert i ungdomsvold. Nå viser nasjonale tall fra Ungdata at andelen unge som sier at de har blitt truet med vold eller fått sår eller skade på grunn av vold øker.

–  Økningen er ikke veldig markant, men utgjør likevel et brudd i «skikkelighetstrenden» som er observert blant ungdom i løpet av hele 2010-tallet, forteller NOVA-forsker Lars Roar Frøyland, ved OsloMet.

Saken ble først omtalt på OsloMet, og det er i Oslo det er tydeligst endring.

–  Tall fra ungdataundersøkelsen i Oslo viser en markant endring, hvor særlig andelen unge gutter som har vært involvert i slåssing i løpet av det siste året er økende, sier Frøyland.

Dette gjelder særlig i aldersgruppen 15-17 år. Offer og voldsutøver pleier å være på samme alder. Andelen anmeldelser for fysisk vold som involverer flere enn én mistenkt har økt de seneste årene i statistikken over registrert voldskriminalitet blant unge i Oslo.

–  Nå utgjør dette over 30 prosent av alle anmeldelser. Særlig øker antallet slike saker i de østlige bydelene i Oslo.

Hvorfor øker ungdomsvolden?

Smarttelefon kan være én av årsakene til hvorfor ungdomsvolden øker igjen. Den har gjort de unges verden mer mobil. Ungdom møtes mer ute enn før.

–  Sosiale medier og filming av voldsepisoder kan forsterke allerede eksisterende konflikter. Når slike voldshandlinger legges ut på sosiale medier, blir det også vanskeligere å forholde seg nøytral, sier NOVA-forskeren.

Han peker også på mer generelle trekk i samfunnet, som sosial ulikhet og fattigdom.

–  Det at gapet mellom rik og fattig øker, og at forskjellene mellom de som har og de som ikke har blir tydeligere kan være en kime til konflikt, forteller Frøyland.