Mange flere utestengt fra au pair-ordningen under pandemien

Flere au-pairer er blitt utstengt under pandemiåret, enn i 2019.
Foto: Flickr/TempusVolat
Tall fra Utlendingsdirektoratet viser at mange flere enn tidligere ble utestengt fra å benytte seg av au pair-ordningen under pandemien.
11Shares

Det er Dagens Næringsliv som har samlet inn tallene der det går fram at UDI fjor fattet 45 vedtak om midlertidig utestengelse fra au pair-ordningen. Til sammenligning ble det fattet bare ni tilsvarende vedtak året før.

En midlertidig utestengelse varer i minimum to år. Mens det totale antallet utestengte au pair-verter var 32 i første halvår i 2019, hadde det tilsvarende tallet under pandemien økt til 63 per 1. juli 2020.

– Det kan være vilkår som arbeidstid og arbeidsoppgaver, lønn/lommepenger, ikke gått på norskkurs eller ikke bodd med familien, skriver områdeleder i oppholdsavdelingen Steinar Munch Rotevatn UDI til DN.

Han forklarer at økningen i antallet i fjor skyldes flere saker kombinert med at det under pandemien ble prioritert å følge opp gamle saker.

Flere organisasjoner som følger au pairenes situasjon i Norge, forteller om flere henvendelser og strengere forhold for flere under pandemien. Den katolske kirkens nødhjelpsorganisasjon Caritas hadde en kraftig økning i antall henvendelser fra au pairer som hadde det vanskelig hos sine vertsfamilier.

I alt var det om lag 1.092 au pairer i Norge i 2021.