Norge har fått sine første bydelsfedre

Nasreen Begum stiftet i 2018 Bydelsfedre Norge som organisasjon etter stor etterspørsel fra menn som ønsket et liknende tilbud som Bydelsmødre. Her avbildet sammen med tidligere prosjektleder Lars Semmerud.
Foto: Foahbaz Quazi Mohammad
Under en høytidelig seremoni med mottakelse i Oslo rådhus overrakte ordfører Marianne Borgen diplom til 27 nyutdannede bydelsfedre.
151Shares

Nå skal bydelsfedrene gå ut i sine lokalmiljøer som frivillige, veilede andre menn og fedre og bygge bro til det offentlige tjenesteapparatet.

Bydelsfedre startet i august 2020 som et pilotprosjekt i bydel Alna og bydel Østensjø i Oslo kommune, inspirert av Bydelsmødre. Siden da har mennene gjennomgått et omfattende opplæringsprogram på åtte moduler for å kvalifisere seg. Modulene omhandler temaer som blant annet barneoppdragelse, familie, samfunn og helse.

– Disse fedrene har ikke bare uttrykt et ønske om å utgjøre en positiv forskjell, men de har også tatt et aktivt steg for selv å være den endringen de ønsker å se i sine nærmiljøer. Det står det stor respekt av og vi er inderlig stolte av våre flotte bydelsfedre, og for at de når ta med seg dedikasjonen videre i sitt frivillige arbeid som bydelsfedre, skriver Bydelsfedre Norge på Facebook-siden sin.

I takketalen på Facebook roser de ordføreren og hennes engasjement.

– Vi er dypt beæret over at ordføreren har gitt fra sin verdifulle tid og tatt imot bydelsfedrene på rådhuset. Siden oppstarten av den første bydelsmødre-gruppen i 2016, har ordføreren vært en av våre største støttespillere, og vi er dypt takknemlige for at støtten også strekker seg til Bydelsfedre Norge.