36 barn tvangsutsendt i år

Hvert år forsvinner asylbarn uten at noe blir gjort. PRESS minner om at disse menneskene bare er barn og har rett til å bli tatt vare på.
Foto: Koubang M Enyam
Til sammenlikning ble ingen tvangssendt de to tidligere årene, melder NRK.

Antallet tvangsutsendte barn til Afghanistan i år har økt sterkt, viser tall fra Politiets Utlendingsenhet. Utsendelsene skjer samtidig som nye regler for asylbarn er ute på høring. 

– Regjeringen har sagt at de skal legge mer vekt på barnets beste, og senke terskelen på hvem som skal få opphold. Da bør de absolutt være tilbakeholdne med å sende tilbake folk som nærmer seg den grensen. Nå er saken ute på høring, så man bør få avklart de reglene før en sender noen tilbake, sier Mari Seilskjær, prosjektmedarbeider i NOAS.

Afghanere og andre som har fått avslag på asyl i Norge, skal sendes ut av landet. Det er regjeringens klare budskap.

– Vårt mål er å øke utransporten med 45 prosent i år, sammenlignet med forrige regjering. Det vil også innebære at både barnefamilier, afghanere og andre grupper sendes ut i større grad enn tidligere, sier statssekretær Himanshu Gulati i Frp til NRK.

Men regjeringens samarbeidsspartnere liker dårlig at flere barn som har vært i Norge i lang tid sendes ut av landet.

– Det er en klar forståelse mellom oss og regjeringen om at man skal være varsom med å kaste ut dem som kan bli berørt av et nytt type regelverk, sier Trine Skei Grande (V).

– De som kan bli berørt av endringen vi jobber med, der bør saken stå i ro, til vi har en endelig konklusjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Les også: Hentet av politiet og sendt ut i natt (Nordlys)
Les også: Raissa (26) sendt ut av landet (BT)