Ap og Sp strammer inn for flyktninger og asylsøkere

Støre-regjeringen vil returnere asylsøkere til trygge land utenfor Europa.
Foto: Claudio Castello
Støre-regjeringen vil returnere asylsøkere til trygge land utenfor Europa og la antall asylankomster påvirke hvor mange FN-flyktninger Norge tar imot.
3.3K+Shares

Dessuten skal rettighetene til de med såkalt subsidiær beskyttelse strammes inn. Dette er asylsøkere som ikke kan returneres fordi de risikerer «alvorlig skade» etter EUs Dublin-forordning.

Flere av disse skal få midlertidig opphold og muligheten til å søke familiegjenforening skal begrenses, går det fram av Hurdalsplattformen.

NOAS stiller seg kritisk til å utvide bruken av midlertidig opphold og ytterligere begrensninger til å søke familiegjenforening.

– I dag kan flyktninger som har bodd her i årevis – kanskje til og med har lært seg språket, jobber, går på skole og har etablert et liv i Norge med venner og familie – bli tvangsreturnert til internflukt i hjemlandet. Likevel foreslår regjeringen å øke bruken av midlertidig tillatelser og gjøre det enda vanskeligere å få permanent opphold, uttaler NOAS.

Organisasjonen mener det må innføres tiltak allerede i ankomstfasen som skaper trygghet og forutsigbarhet for flyktninger og asylsøkere.

– Retten til familieliv er en menneskerettslig minimumsstandard som Norge er forpliktet til å følge. Familiegjenforening må gjøres enklere, raskere og billigere. Integrering hemmes om familiegjenforening vanskeliggjøres.

Kvoteflyktninger via FN-systemet skal prioriteres framfor asylsøkere, heter det. Men samtidig skal «nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster.»

Hurdalsplattformen inneholder ellers flere punkter om asylbarn. Barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn» i asylsaker, og vurderinger skal være individuelle og konkrete. Behandlingen av asylsøknader fra mindreårige skal prioriteres.