– Sju år i kirkeasyl grunnet kritikkverdig asylbehandling

Hilde Midthjell har engasjert seg i saken til familien Collin fra Sri Lanka.
Foto: Privat
Familien Collin fra Sri Lanka har sittet 7 år i kirkeasyl. En av dem som har engasjert seg i saken, er Hilde Midthjell.

Milliardær og gründer Hilde Midthjell har engasjert seg i flere asylsaker tidligere, og nå er det saken til Dilani Collin fra Sri Lanka og hennes foreldre, som har levd sju år innestengt i Finnsnes kirke etter fem år på asylmottak, som opptar næringslivslederen.

Dette er saken

  • Ekteparet Merry Anjala og Anonipillai Johnsen Collin kom til Norge sammen med datteren Dilani fra Sri Lanka i 2009.
  • De frykter å bli forfulgt, fengslet og torturert om de returnerer til Sri Lanka
  • Familien oppga ikke i de første asylintervjuene at de var tilknyttet tamilske tigre (LTTE)
  • Familien bodde på asylmottak fra 2009 til 2014
  • Familien har søkt asyl uten å få medhold
  • Har sittet i kirkeasyl siden 2014
  • Familien har fått avslag på asylsøknaden i UDI og så i UNE. Hverken tingretten eller lagmansretten har gitt dem medhold i at de har behov for beskyttelse. Anken deres har også blitt avvist av høyesterett.

I et tidligere intervju til Utrop var Hilde Midthjell tydelig på hvor hun står i innvandringsdebatten.

– Jeg er ikke for å slippe innvandrere ukritisk inn i Norge. Men de som først er kommet hit må få en rettferdig og fornuftig behandling.

Facebook uttrykker hun at saken til familien Collin nesten ligner et “justismord” etter å ha lest sakspapirene.

– Siden jeg har jobbet med flere asylsaker, kan jeg nå dokumentere at det eksisterer systemsvikt i både UDI og UNE, som ikke lenger kan neglisjeres som «enkeltsaker». Dette må myndigheter og politikere snart sørge for å forbedre slik at det norske asylsystemet gir forventet rettssikkerhet.

Hun reagerer særlig på at det ikke tas hensyn til at det er sendt inn stadig mer og tyngre dokumentasjon og vitneutsagn fra uavhengige kilder på at familien risikerer fengsel, tortur og kan være i livsfare om de returneres til Sri Lanka. En annen verkebyll i denne saken er ifølge Midthjell systemfeilen.

–  Etter loven skal for eksempel en klage til UNE behandles av en nemnd med minst 3 medlemmer dersom det er grunnlag for tvil, og opphold skal gis om reell fare ved retur. I Collin-saken har de 4 siste klagene til UNE blitt avfeid av en og samme nemndleder alene, som dermed selv behandler klager på sin egen saksbehandling.

Hilde Midthjell opplyser at de har sendt inn nok en klage med et håp om at familien kan få fred og opphold i Norge.