Kan fremmedkrigere fratas statsborgerskapet?

Kan bli vanskeligere for enkelte å få norsk pass i årene som kommer, hvis regjeringens forslag om endring av statsborgerloven vedtas.
Foto: Scanstockphoto
Ja, men kun dersom personer har dobbelt statsborgerskap, mener jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg. 
0Shares

I høst fikk Høgberg i oppgave av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) å utrede reglene for tap av statsborgerskap for folk som har tjenestegjort i fremmede militære styrker, eller som har skadet rikets interesser.

Bakgrunnen for utredningen er blant annet det økte antallet norske statsborgere som reiser til utlandet for å tjenestegjøre i fremmede militære styrker.

Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, la frem sine konklusjoner og anbefalinger i dag.

 
Foto : Universitetet i Oslo

– I min utredning legger jeg ikke opp til at IS-krigere som sådan kan miste statsborgerskapet. Vedkommende må ha begått dokumenterte krigsforbrytelser og samtidig ha dobbelt statsborgerskap, sier Høgberg til Aftenposten.

Krigsforbrytelser og svak tilknytning
Høgberg peker på flere vilkår for at noen skal kunne miste statusen som nordmann. Blant annet må personen ha begått alvorlige forbrytelser (herunder terror og krigsforbrytelser) og ha blitt dømt for forbrytelsene i en norsk rett. Personen må også ha en relativt svak tilknytning til Norge.

Forfatter og journalist Lars Akerhaug sier til Aftenposten at enkelte av Syria-farerne kan bli rammet av et nytt lovforslag, dersom Høgbergs kriterier blir stående.

– Her avhenger det av hvilket nivå domstolene legger seg på når det gjelder tilknytning til Norge, men jeg tror det er enkelte av Syria-farerne som vil kunne rammes. En del av disse har åpenbart en sterk tilknytning til Norge, og mange har kun norsk statsborgerskap. Men det er også en del som har dobbelt statsborgerskap, sier Akerhaug.