Hjem Nyheter Nytt Vil bedre kontrollen med hvem som kommer til Norge

Vil bedre kontrollen med hvem som kommer til Norge

 
Foto: Bård Gudim/FrPMedia
Tidligere i sommer trådte den nye Eurodac-forordningen i kraft. Forordningen vil effektivisere Dublin-samarbeidet. 

Eurodac er et europeisk register med fingeravtrykk og opplysninger om asylsøkere, og utlendinger som påtreffes i forbindelse med ulovlig passering av ytre Schengen-grense, melder regjeringen.no.

– Forordningen vil effektivisere Dublin-samarbeidet og gi oss bedre kontroll med hvem som kommer til Norge, sier statssekretær Jøran Kallmyr (bildet) i Justis- og beredskapsdepartementet.

Hovedformålet med lovendringene er å løse utfordringer knyttet til ineffektiv overføring av fingeravtrykk og sletting av data, samt mangler ved medlemsstatenes tilgang til relevant informasjon om asylsøkere i andre medlemsstater for ytterligere å effektivisere Dublin-samarbeidet.

– Dessuten har det vært ønskelig å etablere et bedre rammeverk for forvaltning og sikring av personopplysninger, i tråd med blant annet EUs personverndirektiv, sier Kallmyr.