Regjeringen
Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
Arbeiderpartiet hadde en plan med 40 punkter for sine første 100 dager i regjering. De har gjort 33 punkter.

NTB har gått gjennom alle de 40 punktene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan og sett om de er gjennomført eller ikke.

I valgkampen lovet Arbeiderpartiet å legge fram forslag om alle disse sakene innen det hadde gått 100 dager i regjering. Regjeringen har sittet i 100 dager lørdag 22. januar.

Oversikten viser at:

7 punkter er ikke innfridd

13 er delvis innfridd

20 er innfridd

– 100-dagersplanen var jo ment å vise velgerne at «dette går vi i gang med hvis vi får regjeringsmakt». Og det har vi gjort. Til tross for at vi hadde Kongsberg-krisen den dagen vi overtok, fikk strømkrisen og fikk pandemi, sier statsministeren til NTB.

Hvilke 7 punkter har regjeringen ikke gjort?

Regjeringen har ikke avsluttet privatiseringen av renholdet i forsvaret. De har ikke satt ned en energikommisjon og lederlønnskommisjon. De har ikke stanset frislippet i taxinæringen. De har ikke opphevet innskrenkningene i abortloven.

Arbeiderpartiet fikk ikke med seg Senterpartiet i regjeringsforhandlingene om å oppheve innskrenkningene i abortloven. Men Støre påpeker at de fleste punktene er inne i Hurdalsplattformen, og at begge regjeringspartiene har jobbet sammen for å få dem på plass.

Har startet på alt

Arbeiderpartiet lovet blant annet å doble fagforeningsfradraget til 7.700 kroner. I årets statsbudsjett innføres halvparten av økningen. Regjeringen lover å gjøre mer senere.

– Det blir ikke doblet, det blir halvveis økt, og resten kommer neste år. Og det tror jeg fagbevegelsen er fornøyd med. Det skjer noe i kontrast til åtte år hvor alt har gått ned, sier Støre.

Han angrer ikke på at velgerne fikk servert en 100-dagersplan.

– Det var veldig lurt, og jeg er veldig fornøyd med at vi gjorde det! Jeg tror alle forstår at det å nå hundre prosent, ferdig snakket, i et sånt stort prosjekt, det kan du ikke forvente. Vi skal bli enige med andre partier, men vi er i gang med så å si alt, sier Støre.

ORDLISTE

løfte: love, si at du skal gjøre noe

å innfri: oppfylle, når du gjør noe du har lovet, så innfrir du løftet

privatisering: ta noe fra det offentlige og gjøre det privat

kommisjon: ei gruppe personer som skal undersøke, finne ut eller utføre noe

oppheve: gjøre slutt på, avslutte

innskrenkning: begrensing, restriksjon

fradrag: sum du kan trekke fra