Kan bli opptil 16.000 asylsøkere i 2015

UDI orienterte 4. september om den nye flyktningsituasjonen
Foto: Leila Feratovic
Det har vært ekstraordinært mange asylsøkere i august, viser ferske tall fra UDI.
0Shares

 Vi kan forvente mellom 14 000 og 16 000 asylsøker fram til desember. Det var opprinnelig forventet 11 000 for 2015, sier UDI-direktør Frode Forfang.

UDI står overfor en rekke utfordringer som konsekvens av flyktningskrisen i Europa. Prognosen for antall flyktninger som skulle komme til Norge i 2015, har slått feil. Det som gjenstår nå, er håndtering av den store tilstrømningen. Ikke siden 1990-tallet har det kommet så mange flyktninger til Norge på i løpet av så kort tid.

 Dette er høyeste tallet flyktninger på en enkeltmåned siden Bosnia-krigen, forteller Forfang

De fleste som kommer til Norge er flyktninger fra Syria, Afghanistan og Eritrea. Av dem som kommer fra Afghanistan, er over 70 prosent enslige mindreårige. I dag er det registrert over 1.900 enslige mindreårige i Norge. Enslige mindreårige er en gruppe som har større krav til bemanning og oppfølging. Dette innebærer blant annet egne mottak eller egne seksjoner i vanlige mottak.

UDIs må nå finne løsninger på praktiske utfordringer som oppstår når det kommer et så stort antall flyktninger. Det vil blant annet bli lengre behandlingstider av asylsøknader. I tillegg til dette, ser UDI et behov for flere mottaksplasser.

 Alle som kommer til Norge, skal få et sted å bo, sier Forfang.