NOAS-sjef negativ til Høyre-forslag

Et nytt forslag fra Høyre vil at politiet skal kunne gjennomgå asylsøkeres telefoner.
Foto: Andy.H.Cheng
Høyre vil at politiet rutinemessig skal ha anledning til å visitere asylsøkere, også deres mobiltelefoner. Forslaget får ikke støtte fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Vi må ha et regelverk som er forberedt på at antallet asylsøkere vil øke, særlig når reiserestriksjonene opphever, skriver partiets nettside.

– Derfor vil Høyre at politiet rutinemessig skal ha anledning til å visitere asylsøkere, også deres mobiltelefoner. Det er et viktig verktøy for en mer effektiv asylprosess, sier stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H), medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen.

En gjennomgang av mobiltelefonen vil kunne bidra til raskere saksbehandling, fordi de kan styrke eller svekke troverdigheten om opplysningene asylsøkeren gir om ID.

– Mobiltelefon kan inneholde opplysninger om reiserute, identitet, nettverk i hjemlandet. Det kan danne grunnlag for å vurdere om det asylsøkeren sier om egen identitet er riktig, og det kan danne grunnlag for å returnere asylsøkeren til et annet Dubin-land eller trygt tredjeland, sier Lønseth.

Frp-politiker positiv

I oktober 2017 løftet regjeringen et lignende forslag til høring. Planen var å ta i bruk teknologi og digitale verktøy for å øke kontrollen av asylsøkere.

Nå får forslaget fra Høyre støtte fra Frps stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

Frps Erlend Wiborg støtter forslaget om gjennomgang av mobiltelefoner.
Foto : Pressebilde

– I dag har vi mange mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Som livnærer seg av kriminalitet og skaper enda mer jobb for politiet, sier Wiborg til NRK.

Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl sier til NRK at regjeringen skal vurdere saken.

– Det er behov for å vurdere og drøfte problemstillinger opp mot personvernhensyn før det kan legges fram tydeligere og mer moderne regler om visitasjon av asylsøkere og undersøkelse av mobiltelefoner, enn hva man har i dag, sier Mehl til NRK.

– Skap heller tillit

Jan Henrik Nilsen, juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, mener forslaget er for inngripende.

– Asylsøkere er sårbare og et innsyn og kopiering av opplysningene på mobiltelefonen kan oppleves som svært inngripende, sier han til NRK.

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) vil ikke gå inn for endret praksis.

NOAS-sjef Pål Nesse vil heller beholde dagens system, og mener politiet bør heller skape mer tillit.
Foto : Moriabevegelsen

– Vi har allerede gode nok muligheter for politiets sjekking av mobiltelefoner – slik det for eksempel praktiseres på nasjonal ankomstsenter for asylsøkere på Råde, sier han til Utrop.

Nesse hevder det er veldig viktig at asylsøkeres første møte med norsk politi skjer på en tillitsskapende måte.

– Et godt første møte – uten at det oppfattes som mistenkeliggjøring – er avgjørende. Mange asylsøkere har negative erfaringer med politiet i land de har flyktet fra eller passert i løpet av flukten. De kan frykte eller være usikre på myndighetspersoner i uniform. For en god prosess videre er åpenhet og tillit viktig for alle parter.