Atlas Kompetanseteam vant Gamechanger-prisen

 
Foto: Claudio Castello
Firdawsa Ahmed og Saad Hashi overbeviste Gamechanger-juryen med sitt skole-hjem prosjekt.
0Shares

Kåringen, som holdes i regi av Reach for Change Norge, har som formål å premiere initiativer som jobber for bedring av barn og unges oppvekstvilkår. 

Utrop intervjuet duoen bak kompetansetemaet høsten 2014, som da i sine egne ord hadde et ønske om å “være agenter for endring”. Nå, ett år etter, har de vunnet Gamechangerprisen 2015, og får 550.000 kroner til utvikling av prosjektet.

 
Foto : Facebook/Reach for Change Norway

– Vi ble utrolig glade og overrasket over kåringen. Vi har jo i løpet av det året vi har holdt på fått prøve ut et pilotprosjekt i vårt regi på to skoler i Oslo. Men vi forventet ikke at vi skulle få en såpass viktig anerkjennelse allerede nå, sier Firdawsa Ahmed til utrop.no.

– En viktig anerkjennelse
Hun legger til:

– Her på Atlas er vi opptatt av løsninger. Når vi får denne typen anerkjennelsen er det fordi vi gjør noe riktig. Først og fremst skal dette handle om barn og unge, og at de skal få en bedre oppfølging som gjør dem bedre rustet til utfordringer senere i livet.

Tar tak i språkbarrierer
Årets pris ble utdelt sammen med TV3 Norge, P4 Lyden av Norge og Viasat Norge for andre år på rad. I jurybegrunnelsen for at Atlas Kompetanse ble årets Game Changer heter det:

– Språk- og kulturbarrierer bidrar til at barn med flerkulturell bakgrunn ikke får den oppfølgingen de har behov for fra foreldre, for å lykkes i skolen. Atlas Kompetanse bedrer samarbeidet mellom lærere og foreldre med flerkulturell bakgrunn, der foreldrene får kunnskap og kompetanse på sitt morsmål om hvordan de kan bidra til at deres barn kan utvikle seg bedre i løpet av skoletiden både faglig og sosialt.

Vil videreutvikle idéer
Ifølge Saad Hashi er hjem-og-skole-prosjektet svært viktig.

– Vi har skoleforesatte i Oslo som har lav formell utdanning, hvor man ikke, eller i begrenset grad, har lært seg lesing og skriving. I møte med disse foreldrene er det ofte lurt å prøve andre kontaktmetoder enn bare skritlig informasjon. Her må man alltid tenke: er det andre, nye og annerledes metoder som kan gi en bedre effekt?

Tidlig innsats mot frafall er det som motiverer begge videre.

– Forebygging er viktig. Begynn så tidlig som mulig, for det er bare slik at man kan bidra til at flere kan klare å fullføre skolen. Har man frafall som ung så minsker mulighetene for at man får seg videre utdannelse, og dermed jobb.

Hva vil dere gjøre med de 550.000 kronene som dere nå har fått utdelt? 

– Vi skal blant annet bruke pengene til videreutviklingen av idéer og ansette flere. Vi skal også lage nye foreldrehefter. Å ha vært med på denne kåringen har også gitt oss et godt utbytte hva idè- og organisasjonsmessig utvikling angår, sier Firdawsa til utrop.no.