Anmelder nettkommentarer

 

For første gang har Antirasistisk Senter anmeldt enkeltpersoner for hatkriminalitet på internett. I Oslo er antallet anmeldelser doblet på ett år, skriver Klassekampen.

Politiet definerer hatkriminalitet som «straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger på grunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller nedsatt funksjonsevne». I fjor opprettet Oslo, som eneste politidistrikt i landet, en egen gruppe som jobber med hatkriminalitet.

Fra flere tiltalls til flere hundretalls anmeldelser
I 2014 ble det levert inn 69 anmeldelser om hatkriminalitet i hovedstaden. Politiadvokat Oda Karterud ved hatkrimgruppa i Oslo-politiet forteller at de har passert 120 anmeldelser i år og regner med en dobling fra fjoråret når alle årets saker er prosessert.

Antirasistisk Senter har levert inn fire anmeldelser for hatefulle ytringer og hatkriminalitet i 2015. Det er første gang de anmelder enkeltpersoner for hatkriminalitet begått på internett.

– Det gjorde vi fordi disse ytringene er så åpenbart over grensen. Det er viktig å få på plass domfellelser slik at vi går opp de juridiske grensegangene, sier Ervin Kohn ved Antirasistisk Senter.