Vekker oppsikt, kan forsvinne

Vold er ikke greit som del av barneoppdragelsen, men pave Frans sitt utspill må sees i lys av kulturen han er oppvokst i, mener Det katolske bispedømme
Foto: Flickr
Antivoldskursene i regi av Utlendingsdirektoratet (UDI) kan bli avviklet på grunn av manglende økonomisk støtte.
0Shares

I løpet av de siste par årene har menn ved de fleste norske asylmottak fått tilbud om å være med i “dialoggrupper mot vold”. Kursene hvor de har fått opplæring i “norske lover og verdier”, har vekket internasjonal oppsikt.

Men stiftelsen Alternativ til vold, som har ledet prosjektet og lært opp asylmottaksansatte landet over, sier antar at kurstilbudet vil forsvinne. UDI har nemlig kuttet tolkestøtten (som var på inntil 25.000 kr per kurs).

– Vi har fått beskjed om at det handler om økonomi, og at det skyldes kutt i UDIs budsjetter. Det er et eksempel på at brannslukking prioriteres over forebyggende arbeid. Mye innsats i Norge rettes inn hvor volden allerede har skjedd, vi må tilsvarende bygge opp like gode tiltak som handler om å forebygge før volden skjer, sier Jannicke Stav, psykologspesialist og prosjektleder i Alternativ til vold, til Dagbladet.

Kulturforskjeller skaper sjokk
Stav snakker om asylsøkere sier ofte sier de er sjokkert når de ser hvordan norske kvinner er kledd.

– For mange handler det om mangel på kunnskap, og at de ikke har reflektert over ulike problemstillinger. Asylsøkere er generelt ofte i en avmaktssituasjon. De får ikke jobbe og har en uavklart framtid. Et av målene med kursene er å hjelpe dem å takle avmaktsfølelsen, sier psykologspesialisten til avisen