FN: Over 100 millioner på flukt verden rundt

Over 100 millioner på verdensbasis er internt fordrevne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
Foto: worldislandinfo.com
Russlands krig mot Ukraina har bidratt til å øke antallet mennesker som er drevet på flukt verden rundt, til 100 millioner for første gang, ifølge FN-tall.
39Shares

– Antallet mennesker som er tvunget til å flykte fra konflikt, vold, brudd på menneskerettigheter og forfølgelse, har nå passert den svimlende milepælen på 100 millioner for første gang, drevet av krigen i Ukraina og andre dødelige konflikter, heter det i en uttalelse fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Antallet mennesker som er tvangsfordrevet, steg mot slutten av 2021 til 90 millioner, utløst av vold i Etiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan og Kongo.

Russlands invasjon i Ukraina 24. februar har sendt over 8 millioner mennesker på flukt internt i Ukraina, samt 6 millioner ukrainere på flukt til utlandet, ifølge FNs tall.

De 100 millioner menneskene som FN oppgir, omfatter flyktninger, asylsøkere samt 50 millioner mennesker som er drevet på flukt innenfor landegrensene i sine egne land.

– Men til syvende og sist er humanitær hjelp bare en lindring, ikke noen løsning, sier Grandi.

– For å snu denne trenden, er fred og stabilitet det eneste svaret, slik at uskyldige folk ikke må velge mellom akutt fare hjemme eller en farefull flukt og et liv i eksil, sier han.