Vurderer å bruke fotlenke på asylsøkere

 
Foto: Wikimedia Commons
Familier som har fått avslag på asylsøknad, mennesker med ukjent identitet og kriminelle gjengangere kan være grupper som i fremtiden får fotlenke eller andre former for elektronisk kontroll.
0Shares

– Vi må hele tiden jakte på nye måter å ivareta sikkerheten til norske borgere på, forteller integreringsminister Sylvi Listhaug til NRK.

Fredag var hun på besøk hos politiet i Bærum for å lære. Her brukes fotlenke på menn som er dømt for vold mot kvinner, og som har forbud mot å oppsøke kvinnene igjen – såkalt omvendt voldsalarm. Når mannen med fotlenken er innenfor et forbudt område, utløses alarmen.

Justis- og beredskapsdepartementet har nå bedt Politidirektoratet (POD) om å utrede om fotlenke, eller andre former for elektronisk kontroll, kan brukes i utlendingssaker.

Spesielt tre grupper ønsker justismyndighetene å se på om fotlenke kan være et alternativ til. Blant annet barnefamilier som har fått avslag på asylsøknaden, kriminelle gjengangere som er i Norge ulovlig og personer med ukjent ID.

– Kan være et alternativ
Leder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, sier til NRK at det i utgangspunktet er bra at man ser på alternativer til Trandum.

Foto: Arkiv.

– NOAS har jobbet lenge for dette, for ingen barn bør sitte fengslet der, sier hun.

Da kan fotlenke være et alternativ, mener Austenå, men hun legger til at man må ta tak i lovgrunnlaget og gjøre det klarere før man innfører slike sanksjoner.

– Det som er problematisk er at fotlenke i dag er et alternativ til straff, og disse barnefamiliene er ikke personer som har begått en kriminell handling, sier NOAS-lederen.