Folkehelseinstituttet overtar alderstesting

 
Foto: Udi
Fra neste år overtar det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge ansvaret, ser UDI-direktør Frode Forfang (bildet) som en løsning på diskusjonene rundt alderstesting av asylsøkere.
0Shares

I sin blogg skriver UDI-direktøren at det “finnes dessverre ikke helt sikre metoder for å fastslå alder på asylsøkere som oppgir at de er enslige mindreårige”.

– Likevel er vi nødt til å foreta en vurdering av alder i mange saker der det ikke finnes noen annen dokumentasjon som kan underbygge alderen som søkeren oppgir.

Fra UDIs side er man fullt klar over at medisinske undersøkelser (tenner og håndrot) ikke kan gi en presis alder, og er omstridte, men at det ikke finnes bedre alternativer.

– Og derfor må det legges inn sikkerhetsmarginer. Det finnes imidlertid ikke gode alternativer som kan hjelpe oss med foreta aldersvurderinger, samtidig som vi vet med rimelig stor sikkerhet at mange oppgir for lav alder.

Nye krefter inn
Forfang viser til i innlegget at rettsmedisinske fagmiljøer i Norge overtar ansvaret for alderstestingen.

– Vi trenger en ordning for aldersfastsettelse som har troverdighet og legitimitet i alle relevante miljøer, og som både kan understøtte rettssikkerheten for den enkelte og samfunnets behov for motvirke juks og misbruk av asylsystemet.

Klikk her for å lese hele innlegget fra Forfang.