Tredoblet antall muslimer i spørreundersøkelse

Den nye app-en forteller muslimer når de skal be. Arkivfoto.
En fersk undersøkelse viser at nordmenn tror det er tre ganger flere muslimer i landet enn det faktisk er. Også i andre land har folk overdrevne forestillinger om antall muslimer. 
0Shares

Av hver 100. person i landet ditt: Hvor mange av dem er muslimer?

Slik var et av spørsmålene som meningsmålingsinstituttet Ipsos stilte innbyggere i europeiske land – i tillegg til Brasil, Filippinene, Sør-Afrika, Singapore, Thailand, Sør-Korea, Argentina, Israel og Malaysia, skriver Dagbladet. Også Norge var med i undersøkelsen. 

Ifølge Ipsos oppgav norske respondenter 12 prosent, mens tallet i virkeligheten er 3,7 prosent, noe som betyr en “tredobling” av det virkelige antallet.

“Flest muslimer” i Frankrike
Størst sprik mellom antagelse og virkelighet er det i Frankrike. Her tror de spurte at det er 31 prosent muslimer i landet, mens det egentlig er 7,5 prosent. Også i Sør-Afrika, Filippinene, Italia, Tyskland, Belgia, USA, Russland og Canada er det mer enn 14 prosentpoengs forskjell mellom virkelighet og antagelse.

Ifølge undersøkelsen var det kun to land at innbyggerne mente det var færre muslimer i landet enn det faktisk er: i de to majorietstmuslimske landene Indonesia og Tyrkia.

– I de 40 landene i studien tar innbyggerne mye feil, og vi tar ofte mest feil i de temaene som er mye diskutert i media. Som andelen muslimer og økonomisk ulikhet mellom borgerne. Vi vet fra tidligere studier at dette skyldes at vi overvurderer det vi bekymrer oss om, sier Bobby Duffy, sjef for undersøkelsen til Ipsos, ifølge Dagbladet.