Oslo med minst innvandringsøkning siden 2001

Mangfold og muligheter gjør at mange innvandrere ønsker å flytte til Oslo.
Foto: Flickr
Oslo er det fylket der innvandringen prosentvis har økt minst siden årtusenskiftet.
0Shares

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge. Det året var det 19.551 personer som innvandret til Norge og innvandrerbefolkningen besto av rundt 75.000 personer.

Etter et par år med upåvirket innvandring til Norge, har innvandringen til Norge stort sett økt. I 1990 kom nesten 25.500 personer. 32.000 kom i 1997 – og i 2000 var tallet 36.500, ifølge nettstedet side3.no.

Størst innvandrerandel i Oslo
Tall Side3 har hentet ut fra SSBs Kostra-database, i perioden fra 2001 til 2016, viser at Oslo er det fylket i Oslo med klart størst innvandrerbefolkning.

Nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere, mens Nordland har færrest innvandrere med 8,5 prosent.

 
Foto : Skjermdump/side3.no

Fra og 2001 har innvandrernes andel av befolkningen økt med 155 prosent på landsbasis, ifølge talldatabasen. Men samtidig som Oslo har størst innvandrerandel er også økningen soleklart minst, sammenliknet med landets øvrige fylker. Faktisk ligger Oslo på bunn i prosentøkningen, med 70 prosent. Til sammenlikning økte innvandringsbefolkningens andel i Møre og Romsdal på 297 prosentpoeng, nær en firedobling fra 3,1 til 12,3 prosent.