Hjem Nyheter Nytt – Retten til ID bør gjelde alle asylsøkere

– Retten til ID bør gjelde alle asylsøkere

Norsk ID-kort bør gis til alle asylsøkere, foreslår NOAS.
Foto: Kåre M. Hansen, politiet
Regjeringen vil gi utlendinger nasjonalt ID-kort og enklere tilgang til elektronisk ID (eID). NOAS mener tilgangen bør gjelder asylsøkere.
114Shares

I mars foreslo regjeringen at utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse eller oppholdsrett i Norge i mer enn tre måneder skulle få rett til norsk ID-kort.

Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor på høring forslag til nye regler i pass- og ID-kortforskriften.

– Mange utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge har behov for et ID-bevis som dokumenterer deres norske fødsels- eller d-nummer (et midlertidig ID-nummer) i Folkeregisteret. Med et nasjonalt ID-kort vil de enkelt og sikkert kunne legitimere seg i det daglige.

Vil at alle skal få ID-kort

Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS) går inn for at alle asylsøkere skal få id-kort.

– NOAS er i kontakt med flere grupper mennesker som mangler ID-dokument og tilgang til eID på sikkerhetsnivå høyt, blant annet asylsøkere og personer med midlertidig, begrenset oppholdstillatelse (…) Det er positivt at regjeringen har sikret at ukrainske flyktninger raskt kan få eID, men behovet gjelder også andre asylsøkere og flyktninger. Vi støtter derfor regjeringens mål om at alle relevante brukergrupper enkelt skal kunne skaffe seg en eID på det sikkerhetsnivået de har behov for.

NOAS ser for seg at tiltaket vil raskere integrering og et langt lettere liv.

– ID-mangel er kanskje «en av de største menneskerettighetstyvene vi har» – som hindrer tilgang til helsehjelp og utdanning. I Norge får mangel på ID urimelige utslag som at du har lov til å jobbe, men ikke lov til å åpne en bankkonto som lønnen kan settes på, sa NOAS` generalsekretær Pål Nesse i en samtale arrangert av Skatteetaten under Arendalsuka.