Langt færre blir tvangsreturnert nå – politiet tror ikke de når måltallene i år

Vanskelig å nå måltallene for tvangsreturer i år, hevder Politiets utlendingsenhet.
Foto: Claudio Castello
184 mennesker ble tvangsreturnert fra Norge i juli. Det er langt færre enn i et normalår, og både pandemien og Ukraina-krigen spiller inn, ifølge politiet.
64Shares

Fram til utgangen av juli er det blitt uttransportert 1.292 personer fra Norge hittil i år, viser politiets oversikt. Det er en nedgang på knapt 90 prosent fra i fjor, da koronareglene førte til at et stort antall ble tvangsreturnert.

Tallet for juli måned er imidlertid betydelig lavere enn i juli 2019 også, da 319 ble tvangsreturnert. Fram til juli i 2019 var 2.363 personer tvangsreturnert. Det er altså tvangsreturnert 45 prosent færre så langt i år enn i forrige normalår.

Seksjonsleder Nils Rognholdt i Politiets utlendingsenhet sier til NTB at det vil bli vanskelig å nå måltallene for tvangsreturer i år, særlig når det gjelder såkalte Dublin-returer. Det dreier seg om retur av asylsøkere som først søkte asyl i et annet Schengen-land.

Færre utlendinger gir færre returer

– Det er et resultat av kontrollaktiviteten til politidistriktene, men kanskje mest av aktiviteten i samfunnet, sier Rognholdt.

Han påpeker at når det kommer færre utlendinger til Norge, er det også færre som vil bli utsendt. Det er en trend han tror henger sammen med pandemien, at det kom færre da, og at flere dro hjem og fikk jobber og etablerte seg i sine hjemland.

– Vi leser i avisen at folk ikke får tak i arbeidskraft. Mitt inntrykk er at det er mange bransjer som sliter med å få inn arbeidskraft, da er det færre utlendinger her. Den generelle aktiviteten og reiseaktiviteten spiller inn på våre uttransporteringer, sier Rognholdt.

Ressursmangel

– Dette er ikke over. Det har vært en markant økning i ankomstene de siste ukene, sier Rognholdt.

Samtidig påpeker han at uansett hvor mye ressurser politiet har, blir det færre å transportere ut når færre kommer inn.

– De som virkelig skal bli sendt ut, de kriminelle, de blir sendt ut hvis vi får tak i dem, understreker han.

Men også der spiller ressursmangelen inn i form av redusert kontrollaktivitet.

– Politidistriktene må disponere ressursene der behovet er størst, sier Rognholdt.

– Ikke en bryter som slås på

– Vi trodde at i år skulle det bli første normalår etter at ting normaliserte seg i pandemien, men da startet denne krigen i Ukraina. Vi er påvirket av alle disse tingene på flere måter, sier Rognholdt.

Og selv om pandemien ikke preger Norge i samme grad nå, understreker han at det ikke er en bryter som slås på, og så blir alt normalt igjen.

56 av dem som ble tvangsreturnert i juli, var straffet. Sju av dem som ble tvangsreturnert, var mindreårige som reiste sammen med sine foresatte.