Stortings- og sametingsvalget 2017

Viktig informasjon til deg som skal stemme ved Stortingsvalget i år.
Stortinget er Norges folkevalgte nasjonalforsamling. 169 representanter blir valgt hvert fjerde år. Disse skal representere befolkningen i alle våre 19 fylker. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.
0Shares

 

Valgdagen er mandag 11. september 2017

Mange kommuner holder også valg søndag 10. september. Kommunen informerer om det er valg en eller to dager. Husk legitimasjon når du stemmer!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Lurer du på hvor valglokalene er?
Eller hva åpningstiden er?
Finn ditt valglokale på mobiltelefonen: www.valglokaler.no

Alle velgere får tilsendt valgkort På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon. Velgere som har stemmerett ved både stortings- og sametingsvalget får to valgkort.

Hvem kan stemme?
Ved stortingsvalget er det bare norske statsborgere over 18 år som har stemmerett. Det holder at velger fyller 18 år i løpet av valgåret. Velger må være, eller ha vært, registrert som bosatt i Norge.

Når og hvor kan du stemme?
På valgdagen må du stemme i kommunen du er registrert bosatt i per 30. juni 2017. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen. Forhåndsstemme kan du gjøre fra 1. juli til og med 8. september i hvilken som helst kommune.

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Kommunen informerer om når og hvor du kan stemme. Du finner mer informasjon på www.valg.no

Hvem blir valgt?
Hvert fylke har fått tildelt et fast antall representantplasser på Stortinget. Ved valgoppgjøret blir plassene fordelt mellom partiene/gruppene i fylket. Så finner man ut hvilke kandidater som får plassene. Deretter blir valgresultatet i fylket sendt til riksvalgstyret, som beregner hvilke kandidater som får utjevningsmandatene. Hvert fylke får ett utjevningsmandat. Totalt skal 169 representanter velges til Stortinget.