Vurderer å bryte med Islamsk Råd

Her på STLs kontorer i Oslo planlegger man å avslutte all samarbeid med Islamsk Råd Norge.
Foto: Claudio Castello
Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL) vurderer å avslutte samarbeidet med Islamsk Råd Norge som følge av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit.  
0Shares

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.

Uroen rundt rådet i flere saker, blant annet om niqab-bruk, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

– Vi har virkelig forsøkt det vi kan. Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på. Men vi har ikke nådd gjennom, sier styreleder Britt Strandlie Thoresen.

Lite tillit
Tidligere i sommer ble det kjent at Kulturdepartementet holdt tilbake økonomisk støtte til IRN. I august kunne også Dagsavisen avsløre at Islamsk Råds dialogansvarlige i STL tilsto å ha begått underslag med rådets egne midler.

Nå utelukker ikke STL å skrote samarbeidet med Islamsk Råd, og peker på generalsekretær Mehtab Afsar som en sentral del av problemet.

– Vi har virkelig forsøkt det vi kan. Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på. Men vi har ikke nådd gjennom, forteller styreleder Thoresen.

Vil ta opp saken med STL
Leder av Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar sier til Dagsavisen at de vil ta opp saken direkte med STL.

 
Foto : Claudio Castello

– I STL jobber vi med saker gjennom dialog der vi skal ha takhøyde for uenigheter. Det dere viser til tar vi direkte opp med våre dialogpartnere i STL, sier han.