Ny KRLE-bok skal gi kritisk tenking

 
Foto: flickr.com/David Hall
Et nytt læreverk skal hjelpe lærerstudenter med hvordan de best kan lære og bevisstgjøre elevene i kristendom, religion, livssyn og etikk. 

Et nytt KRLE-lærerverk for mellomtrinnet (5. til 7. trinn i barneskolen) er blitt utviklet, skriver Høgskolen i Akershus og Oslo (HiOA) på sine nettsider.

Formålet med læreverket er å legge vekt på religionsmangfoldet i dagens norske samfunn.

Det er dosent ved institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Beate Børresen, høgskolelektor Aina Hammer og førsteamanuensis Thor André Skrefsrud, som har skrevet KRLE-boka 5-7. Boka tar for seg temaer som filosofi og etikk, livssynshumanisme, kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Ønsket til forfatterne er at elevene og lærerne skal bli kjent med mennesker som tenker og gjør ting annerledes enn de er vant til.

– I innledningskapittelet har vi lagt vekt på at eleven er én av mange. Det handler om å trene elevenes mangfoldskompetanse og perspektivbevissthtet, sier Hammer til HiOA.

Hun understreker at de med læreverket ønsker å sette elevene og lærerne på sporet av at religioner og livssyn også har et stor mangfold innad i gruppen. Videre utdyper hun:

– Man kan være muslim uten å be fem ganger om dagen, og man kan være jøde uten å følge kosherreglene.

Filosofisk og kritisk
Hvert kapittel i boka avsluttes med et filosofisk hjørne. Her skal elevene ta for seg et tema, ta en tenkepause, samtale med andre og lage en oppsummering.

– Til mangfoldsperspektivet hører både filosofisk og kritisk tenking. Man skal tenke selv og sammen med andre, sier Børresen.

For å få til det må Hammer og de andre lærerne sammen med studentene, tenke gjennom hvordan mangfoldsperspektiver kan trenes og hvordan kunnskapsstoffet best kan læres bort. Arbeidet med verket skal gå rett inn i arbeidet ved lærerutdanningen.

– Vi skal hjelpe de kommende lærerne med hvordan de best kan lære og bevisstgjøre elevene i kristendom, religion, livssyn og etikk, sier Hammer.