Norskfødte med innvandrerforeldre tjener bedre

Inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig, viser ferske tall fra SSB
Foto: KaVass/Flickr
Tall fra SSB viser at inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig. Samtidig viser tallene er inntektsmessig hopp fra første- til andregenerasjon.

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter trenden som har vært kjent lenge: At norskfødte med innvandrerforeldre har vesentlig bedre inntekt enn generasjonen før, og at de nærmer seg befolkningen for øvrig, skriver VG.

SSB har gjort en analyse av innvandreres inntekts- og lønnsnivå sammenlignet med resten av befolkningen, og den viser at inntekten til innvandrere i jobb er vesentlig dårligere enn befolkningen for øvrig. Befolkningen uten innvandrere har en gjennomsnittlig månedsinntekt på 44.500 kroner i måneden. Innvandrere som gruppe tjener derimot 38.000 i gjennomsnitt.

Dansker i Norge troner øverst med en månedsinntekt på godt over gjennomsnittet. Andre grupper som kommer for å arbeide, følger like etter. På bunnen ligger yrkesaktive med bakgrunn fra Thailand, Afghanistan og Somalia, med lønn ned mot 30.000 i måneden, skriver VG.

 
Foto : Privat

Satse på førstegenerasjonen
Til VG sier Sylo Taraku, rådgiver i tankesmien Agenda, at det ikke finnes noen store overraskelser i de ferske tallene til SSB. Han mener derimot de tallene bekrefter både positive trender og problemer.

– På flere områder lykkes vi ganske godt, men det er fortsatt store utfordringer blant førstegenerasjons innvandrere, og hos en god del av etterkommerne, sier Taraku.

Ifølge SSB klarer indiske innvandrere seg relativt godt med inntekter tilsvarende 90 prosent av medianen. Dere barn har imidlertid 121 prosent. 

Taraku mener dette viser hvorfor vi må satse på førstegenerasjon av innvandrere.