Får kritikk for ambassade-rot

Bhatti frykter han vil bli sendt tilbake til Norge.
Etter å ha kranglet med huseieren i 25 år flyttet Pakistans ambassade fra Frogner i august. Tilbake sto igjen sekker med brukte pass, konfidensielle diplomatiske papirer, visumsøknader, søppel og rot.

En årelang krangel om husleie og vedlikehold førte i 2016 til at huseieren gikk til rettssak mot Pakistans ambassade, som ble dømt til å betale nesten 300.000 i skyldig husleie og avgifter, kunne Aftenposten skrive etter å ha vært på villaen som huset den gamle ambassaden.

I ambassadens motsøksmål ble huseieren dømt til å utføre vedlikeholdsarbeid, som utskifting av vinduer, legging av nye tepper i korridorene og utbedring av råteskader.

Videre ble dommen anket til Borgarting lagmannsrett. Partene inngikk et rettsforlik og ble enige om at ambassaden skulle flytte ut innen 15. august. Ambassaden skulle betale husleie til de flyttet, de skulle fjerne alle eiendeler og søppel og overlate bygningen i ryddig tilstand.

Avtaler ikke overholdt
Huseier Mukarram Sattar sier til Aftenposten at avtalen og rettsforliket ikke ble overholdt.

– Ambassaden ble ikke fraflyttet innen fristen. De skylder husleie, det ble ikke gitt noe varsel, og nøklene ble etterlatt umerket i en stor bag, sier Muhammad Nadeem, som bistår Sattar i saken.

– Vi fikk sjokk. Det var store skader på bygningen innvendig, og vi fant store mengder gamle møbler, søppel og tusenvis av pass, visumsøknader og andre konfidensielle diplomatiske papirer, sier Nadeem.

– Skremmende
Norsk-pakistaner og eks-idrettsutøver Taufique Rana, sier til utrop.no seg skremt over ambassadens håndtering av saken.

 
Foto : Privat

– Jeg savner fortsatt et svar om hvordan sensitive dokumenter har blitt håndtert så uforsvarlig at det har skapt en så stor urolighet og usikkerhet rundt ambassadens arbeidsmåte og ivaretagelse og utførelse av sin rolle i Norge.

Hvorfor mener du dette er så skremmende på vegne av norsk-pakistanere?

– Fordi jeg vet at blant bunkene med dokumenter og pass som ble forlatt på nonsjalant vis, så finnes det ting som kanskje også tilhører meg, og det gjør det skremmende.'

– Utleiers ansvar
I et brev sendt til Aftenpostens redaksjon 27.11 gir Pakistans ambassade uttrykk for «ønske om avklaring i saken».

– Vi har vært igjennom en lang juridisk prosess med huseieren. Ifølge forliket skulle ambassaden forlate eiendommen i august 2017 uten finansielle eller juridiske forpliktet, noe som vi har gjort. En av de fremste årsakene til denne juridiske prosessen var huseiers manglende vilje til å foreta viktige reparasjoner, slik det var fremsatt i leieavtalen. Noen av disse reperasjonene var svært viktige, og mangelen på disse gjorde villaen ubeboelig og farlig å oppholde seg i. Dette var også grunnen til hvorfor villaen var i så forfallen tilstand da både juridiske myndigheter og Aftenpostens reportere var på husbesøk.

 
Foto : pakistanembassy.no

«Rotet» som Aftenpostens journalist fant, er ifølge ambassaden utleiers ansvar.

– Ambassaden fjernet som del av flyttingen all sensitiv materiale bortsett fra ett rom, hvor dokumentene på stedet ikke var av betydning. Vi tilbød oss om å fjerne dokumentene, men fikk beskjed fra huseier om at dette skulle de gjøre selv, med tanke på at dokumentene ikke hadde sensitiv informasjon.

Lite overbevist
Forklaringen fra ambassaden i brevet finner Rana som lite overbevisende.

– Jeg mener dette er å vise en ansvarsfraskrivelse som er uten like. Kanskje er det på tide at ambassadøren slutter å reise land og strand rundt for å pleie kontakter og forbindelser i Norge, og heller bruke tiden sin og Pakistans statskassepenger på sin egentlig jobb, nemlig å betjene norsk-pakistanerne og alle andre.

– Vi må forsikre oss om at norske statsborgere som har har hatt pakistansk statsborgerskap tidligere kan være trygge på at informasjon og papirer er i trygge hender, avrunder han.