– Miljøene må selv ta tak i dette

Sylvi Listhaug har en guffen retorikk, mener forfatteren av innlegget.

Etter at det tidligere i høst ble avslørt at norske barn og ungdommer har blitt sendt til koranskoler i utlandet, oppfordret Arbeiderparti-politiker Jan Bøhler regjeringen til å ta mer grep om saker som omhandler sosial kontroll og æreskultur.

Foto: Arkiv.
Foto : Kari Bye

I Stortinget i går etterlyste Bøhler svar på hvilke tiltak regjeringen mener trengs for å ta mer grunnleggende grep mot sosial kontroll og æresvold i Norge.

I sitt svar i Stortinget, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at problemene med æresvold og streng sosial kontroll var noe regjeringen tok på største alvor, men at det til syvende og siste dreier seg om mislykket integrering, skriver NRK.

– Flere står opp 
– Vi kan ikke bevilge eller vedta oss ut av dette. Miljøene må selv ta tak i dette. Regjeringen ser likevel videre på om det er nødvendig med lovendringer eller andre tiltak, uttalte Listhaug.

Hun tok fram at den siste tids avsløringer om Koranskolene hadde gjort sterkt inntrykk på henne.

– Samtidig ser vi at det skjer en positiv utvikling. Flere og flere står opp for sine rettigheter og snakker det rett imot, sa Listhaug.

I høst kom boken Skamløs som formidler historier om negativ sosial kontroll. Boken er skrevet av Nancy Herz, Sofia Nesrine Srour og Amina Bile som går foran i kampen om å ta mer kontroll over egne liv, ved å ta opp temaer som i noen æreskulturer ansees som tabubelagte.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  viste til at de hadde bistått 338 enkeltsaker fra nyttår til 31. august 2017.