Ny Tids sjefsredaktør, Dag Herbjørnsrud: Marie Amelie har utvidet definisjonen av hva det vil si å være en god nordmann.
Foto: Claudio Castello
Dag Herbjørnsrud er overrasket over fremstillingen av rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017» i sentrale norske medier. 

Idéhistoriker og journalist, Dag Herbjørnsrud, mener rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017» er overraskende hvis man ser den opp mot fremstillingen i sentrale norske medier. Han trekker frem Aftenposten, NRK og TV2 sitt valg på vinkling av rapporten; nemlig at muslimer har mer negative holdninger til jøder enn resten av befolkningen.

– Men hva er konklusjonen i rapporten? Jo, at det er ingen statistisk forskjell mellom andelen med høy antisemittisk tilbøyelighet blant norske muslimer og andelen i resten av befolkningen, skriver Herbjørnsrud i et innlegg i Medier24.

Han viser til følgende bevis på dette:

«6,9 prosent av muslimene blir definert til å ha en høy score på samleindeksen for antisemittisme. Dette er faktisk en lavere andel enn hva nordmenn flest hadde i 2011, da den forrige undersøkelsen ble gjort. Den gang ble 7,8 prosent av den norske befolkningen definert til å ha høy antisemittisme. Dette tallet har nå sunket til 5,5 prosent. Årets andel i befolkningen med negative holdninger til jøder er altså litt lavere enn blant norske muslimer, men forskjellen er innenfor feilmargin. Forskjellen på 1,4 prosentpoeng er ikke «signifikant forskjellig»

– Kort sagt: Det er ikke dekning i rapporten for å hevde at norske muslimer er mer jødehatende enn resten av befolkningen. Det er derfor problematisk når Aftenposten lar Thereres Solliens kommentar ha følgende ingress: «En ubehagelig sannhet: Økt muslimsk innvandring kan være en trussel mot jøders frihet». Dette er ikke journalistikk, men politisk agitasjon.

– Han må se seg i speilet
Sollien har svart på Herbjørnsrud sitt innlegg i Medier24. Hun mener han må se seg i speilet når han skriver at «i 2017 er det ingen statistisk forskjell mellom muslimer og resten av befolkningen når det gjelder antisemittisme». Hun siterer likegodt ordrett fra rapporten:

I et innlegg i Medier24 kritiserer Dag Herbjørnsrud en kommentar skrevet av Aftenposten-kommentator
Therese Sollien.
Foto : Johan Brox

Den foreliggende spørreundersøkelsen viser nå at muslimske innvandrere som har vært bosatt minst fem år i Norge, skiller seg ut på den kognitive dimensjonen av antisemittiske holdninger og støtter negative påstander om jøder i større grad enn befolkningen (28,9 mot 8,3 prosent). Hele 42 prosent i det muslimske utvalget mener for eksempel at 'Jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi' (mot 13 prosent i befolkningen), og bare 9 prosent (men 46 prosent i befolkningen) avviser denne påstanden. Blant muslimene er det 28 prosent som støtter påstanden 'Verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser” (mot 13 prosent i befolkningen).

– Herbjørnsrud har lang fartstid i pressen og burde vite forskjellen på nyhetsjournalistikk og kommentar. Således er jeg forundret over at han synes å holde meg ansvarlig for avisens dekning av HL-senterets rapport i sin helhet, skriver Sollien i innlegget i Medier24.