Tilbyr ikke lenger rituelle omskjæringer

St. Olavs Hospital i Trondheim kommer ikke lenger til å utføre rituelle omskjæringer
Foto: St_Olav_Hospital_NTNU_Campus_Trondheim_Photo_Erik_Børseth_Synlig_Design_NTNU
Ifølge Dagens Medisin er Haukeland univeristetssjukehus det nordligste offentlige sykehuset som tilbyr rituell omskjæring nå som St. Olavs Hospital har avviklet tilbudet. 

I år har St. Olavs Hospital i Trondheim utført færre enn ti rituelle omskjæringer. I 2016 utførte sykehuset flest rituelle omskjæringer av offentlige sykehus i Norge. Nå avvikler de tilbudet, skriver Dagens Medisin.

– Etter en økning i kapasitet hadde vi en periode med litt overskuddskapasitet til å kunne etablere et slikt tilbud. Det har vi ikke lenger i det hele tatt. Det er ressurskrevende å ha et slikt tilbud, og vi ser at det går utover behandlingen av syke barn. Da kan vi ikke gjøre det lenger, og må overlate det til andre, forteller Øystein Drivenes, seksjonsleder for barnekirurgi ved St. Olavs Hospital til Dagens Medisin.

Finne andre muligheter
I legemiljøet har det vært stor motstand mot å utføre rituelle omskjæringer. Det er likevel ikke det som er årsaken til at St. Olavs nå slutter med omskjæring, ifølge Drivenes.

Fagdirektøren i Helse Midt konstanterer at de nå står uten tilbud om rituell omskjæring, selv om loven pålegger dem å tilby inngrepet. Han har imidlertid forståelse for at St. Olavs ikke har kapasitet. Derfor prøver nå Helse Midt å finne andre muligheter til å yte den tjenesten.

Venteliste 
Ettersom ventelisten øker ved St. Olavs, så nå jobber barnekirurgiavdelingen med å utforme et informasjonsskriv til dem som står på venteliste om at de ikke vil få utført rituell omskjæring på St. Olavs.

Ifølge Dagens Medisin er Haukeland univeristetssjukehus det nordligste offentlige sykehuset som utfører omskjæring.