Norskfødte med innvandrerforeldre opplever ofte mer diskriminering

Somaliske barn klarer seg godt i Norge. Det gjelder særlig dem som ble født her
27 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre sier at de har blitt diskriminert i arbeidslivet, utdanning eller helsevesen. 

Til sammenligning opplevde 19 prosent av gruppas foreldre å ha blitt diskriminert. Det viser en oppfølgingsrapport på SSBs levekårsundersøkelse fra 2016.

Særlig norskfødte med pakistanske foreldre opplever seg diskriminert i arbeidslivet.

– 28 prosent av de med foreldre fra Pakistan har opplevd å ha blitt diskriminert på arbeidsplassen i løpet av det siste året. 25 prosent i forbindelse med ansettelse. Henholdsvis 14 prosent og ni prosent av de med foreldre fra Vietnam opplever det samme, sier seniorrådgiver Signe Vrålstad i SSB til NTB.

Noe lavere tillit
Rapportens utvalg består av norskfødte i alderen 16 til 39 år med foreldre født i Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka. På spørsmål om i hvilken grad folk flest er til å stole på, svarer den norske befolkningen i snitt sju på skalaen 0–10. Den aktuelle gruppa svarer i snitt 6.1 på det samme spørsmålet.

– Mennesker med bakgrunn fra Tyrkia og Pakistan har lavere tillit til andre mennesker enn resten av de spurte. De har også noe lavere tillit til det politiske systemet, rettsvesenet og politiet, sier Vrålstad.

Godt utdannede boligeiere
SSB-rapporten viser for øvrig at norskfødte med innvandrerforeldre har mer til felles med den norske befolkningen enn foreldrene.

Generasjonen har sterkere tilhørighet til Norge enn foreldrenes opprinnelsesland, og høyere deltakelse i høyere utdanning enn både innvandrere og befolkningen generelt.

– Rapporten viser at norskfødte med innvandrerforeldre har gjennomgående bedre levekår enn innvandrere. De har en høyere eierandel på bolig enn norskfødte med norske foreldre på samme alder, og er bedre stilt økonomisk enn innvandrere. De opplever også økonomien sin som bedre enn det innvandrere i Norge gjør, forklarer Vrålstad.

Sekularisering
Norskfødte med innvandrerforeldre har et over gjennomsnittlig nært forhold til religion. Dette gjelder særlig de med bakgrunn fra de muslimske landene Tyrkia og Pakistan.

Samtidig ser SSB en økt sekularisering som også gjelder denne gruppa, samt de med foreldre fra Sri Lanka og Vietnam.

«De som ikke lenger har den tro de er vokst opp i, går ikke over til andre religioner», heter det i rapporten.

Drikker mindre alkohol
Et annet trekk for nordmenn med innvandrerforeldre er at de drikker mer enn den foregående generasjonen. 40 prosent svarer at de har drukket alkohol det siste året.

Tallet er bare halvparten tallet for jevnaldrende i resten av befolkningen.

– Det er store forskjeller i drikkevaner som gjenspeiler familiens landbakgrunn. De med foreldre fra Vietnam drikker i like stor grad som den jevnaldrende befolkningen. Men svært få kvinner med foreldre fra Pakistan oppgir å ha drukket alkohol, sier Anne Berit Dalgard, rapportens redaktør, om tallene.

– Selv om vi ser forskjeller mellom de fire utvalgslandene, kan vi nok trygt konkludere med at norskfødte med innvandrerforeldre fra disse landene er bedre integrert enn far og mor, sier Dalgard.

(©NTB)