UDI følger deg i sosiale medier

UDI følger med på hva søkerne oppgir av informasjon i sosiale medier.
Søk på sosiale medier, og spesielt Facebook, blir i økende grad brukt av utlendingsmyndighetene, i følge ny rapport fra Samfunnsforskningen. 

Granskning av sosiale medier er blitt viktige faktakilder i saker hvor myndighetene vurderer å kalle tilbake oppholdstillatelser, kommer det fram i en fersk rapport.

den nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning har migrasjonsforskere gjennomgått et utvalg på 103 slike tilbakekallssaker. Forskerne har sett på grunnlaget for tilbakekallingen av oppholdstillatelsen. Konklusjonen er at saksbehandlingen er i tråd med regelverket. Forskerne peker likevel på noen forbedringspunkter i Utlendingsdirektorats (UDIs) håndtering av tilbakekall.

– Samtidig ser vi at denne ordningen innebærer et viktig linjeskift i norsk asylpraksis: Innvilgelse av asyl og beskyttelse vil nå i utgangspunktet kunne være midlertidig, sier ISF-forsker Jan-Paul Brekke, som har ledet arbeidet med rapporten.  

Økt bruk av sosiale medier
 Informasjon fra sosiale medier gir myndighetene en ny mulighet til å belyse sakene, blant annet når det gjelder hvor den aktuelle personen faktisk kommer fra, og om vedkommende har reist tilbake til opprinnelsesstedet sitt mens han/hun har fått beskyttelse i Norge.

Forskerne peker likevel på viktigheten av å utvise varsomhet i bruken av disse informasjonskildene, blant annet av hensyn til personvern. I 2017 innførte UDI interne retningslinjer for bruk av sosiale medier i saksbehandlingen, men disse er ikke offentlig tilgjengelig.

– Vi har funnet to saker hvor bruk av materiale fra Facebook er det eneste nye bevisgrunnlaget for å trekke tilbake en oppholdstillatelse. I lys av UDIs retningslinjer mener vi at det kan stilles spørsmål ved om opplysninger fra Facebook skal være det eneste nye grunnlaget for å trekke tilbake en oppholdstillatelse, sier Jan-Paul Brekke.