Regjeringen: Asylbarn prioriteres i alle ledd

 
Foto: Arbeids- og sosialdepartementet
Trass i kritikk fra flere hold forsvarer regjeringen behandlingen av asylbarn: De prioriteres i utlendingsforvaltningen, og bruken av midlertidig opphold har bred støtte.
0Shares

– Enslige, mindreårige prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen; ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NTB, ifølge Dagsavisen.

Han minner om at de rødgrønne i 2009 innførte tidsbegrenset oppholdstillatelse for unge asylsøkere fram til de fyller 18 år.

– Den politikken har hatt bred støtte i Stortinget. Regjeringens mål er å hindre at barn legger ut på en farefull reise til Norge og Europa. Derfor arbeider vi med å opprette et eget omsorgssenter i Afghanistan for mindreårige som vi returnerer, sier Åmland.

Systemsvikt
Asyldiskusjonen har blusset opp etter dobbeltdrapet i Trondheim. Den siktede tenåringen ventet på asylavklaring, mens de tre ungdommene som ble angrepet, alle hadde fått opphold. 

FNs barnekomité, Redd Barna, fagmiljøer og flere politikere har kritisert regjeringens politikk overfor asylbarna. Kritikerne mener barna tar skade av den usikkerheten midlertidig opphold fører med seg.

– Dette er systemsvikt og et direkte resultat av norsk asylpolitikk, sier den siktede afghanske guttens tidligere verge, Ine Johannessen, til Klassekampen.

Statssekretær Åmland sier alle som søker asyl i Norge, skal få beskyttelse dersom de har behov for det:

– Dette gjelder også for enslige mindreårige asylsøkere, og terskelen for å gi beskyttelse til barn er lavere enn for voksne. Likevel vil det være barn som ikke har behov for beskyttelse eller har annet grunnlag for opphold i Norge, og som det er naturlig å returnere når de blir myndige.