Lik og del, men tenk UDI først

Din aktivitet på sosiale medier alene kan føre til tilbakekallelse av oppholdstillatelse.
Foto: flickr.com
Det innvandrere skriver på Facebook kan ende opp med at de blir kastet ut av Norge, viser forskere. –Uholdbart, mener saksbehandler.
0Shares

I sommer avdekket en forskningsrapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) at opplysninger hentet fra Facebook blir brukt som eneste grunnlag for å tilbakekalle oppholdstillatelser i enkelte saker.

– Dette er uholdbart, skriver Maria Sterri Fjell fra Jussformidlingen i Dagbladet.

I sin komentar mener hun at et bilde, en «like» eller et medlemskap i en gruppe kan i seg selv bli miskonstruert og tatt ut av kontekst, og har derfor begrenset bevisverdi. Hun refererer også til UDI sine metoder når hun spør:

– Hvordan kan UDI forsikre seg om at vedkommendes profil ikke er falsk, når UDI selv opererer med falske profiler?

Fjell mener også at det burde kreves flere bevis enn det UDI finner i sosiale medier.

– Det er svært kritikkverdig at UDI opererer med en retningslinje som åpner for at Facebook kan stå som eneste bevis i saken, og alene danne grunnlag for tilbakekallelse av oppholdstillatelse. Dersom opplysninger fra Facebook skal kunne brukes ved en slik vurdering, bør det utelukkende brukes som et støttemoment for andre bevis som allerede bekrefter en etablert mistanke.

Det er ikke kun UDI som bruker sosiale medier på den måten. Politiet satser stadig mer på å utnytte elektroniske bevis.