Ikke flere flyktninger før 2029

I sommer 2017 arrangerte RS Ung og RS Frivillig Land Kristiansand prosjektet "Solkysten" for 10 flyktninger. Frp vil at neste flyktninger får lov å bosette seg i Kristiansand ikke før 2029.
Foto: Redningsselskapet Kristiansand
Frp i Kristiansand vil ikke bosette nye flyktninger de neste ti årene. – Ukonstruktivt og populistisk, mener andre lokale politikere.

Frp i Kristiansand vil ha en ti år lang pause der man ikke bosetter flyktninger. Partiet argumenterer at de vil kutte utgifter og eiendomsskatten, melder Fvn.no.

Fylkesleder i Frp Christian Eikeland mener at stoppet er rimmelig.

– Vi har tatt imot langt flere flyktninger enn landsgjennomsnittet, og på et tidspunkt kan dette bli aktualisert, sier Eikeland.

17 ungdommer bak forslaget
Som begrunnelse for ti år med flyktning-stopp bruker Christian Eikland dette argumentet:

– Nå ser vi konsekvensen av den politikken som har blitt ført. Vi bruker over hundre millioner på sosialhjelp, og mye av dette går til innvandrere. Og når 17 av 20 av gjengangerne blant de ungdomskriminelle har innvandrerbakgrunn, er vi nødt til å ta grep.

Han siterer rapporten til Politiet i Kristiansand ved å angi tall for gjengangere i byen. Man leser også i rapporten: «Av totalt 239 ungdommer som ble registrert for lovbrudd i 2017, var 108 ungdominnvandrer, eller norskfødt med innvandrerforeldre».

Forbud mot moskéer
Partiet vil også programfeste et forbud mot «utpregede moskéer». Det vil for eksempel si bygg med minareter. Det vil blant annet ramme ahmadiyya-menighetens planlagte moské på Tinnheia.

Et mindretall ville også forby «utpregede religiøse bygg» slik at nye kirker også ble omfattet. Men flertallet vil at det kun gjelder moskeer.

Ikke aktuelt
I Venstre har gruppeleder Ivar Bergundhaugen vært innstilt på å fortsette samarbeidet. Dette kan endres nå.

– Å gå i en slik populistisk retning for å få flere stemmer, kan ikke vi være med på. Vi har et ansvar i verden som vi er nødt til å ta, sier han.

Heller ikke KrF er interessert i stans i bosetting.

– Det handler om å være raus i møte med de som flykter fra sitt eget land. De har opplevd nok vondt om de ikke skal møte en lukket dør i en av Norges beste kommuner, sier Tove Welle Haugland, medlem i formannskap og fast representant i KrFs sentralstyre.

– Det er helt uaktuelt for KrF å gå med på en så lite inkluderende politikk. For oss er det viktig å ha en politikk som gir det beste tilbudet for alle mennesker, om de har bodd i Kristiansand hele sitt liv eller om de kom fra krigen i går, avslutter Haugland.